Leven lang ontwikkelen nu geformaliseerd in statuten van Erasmus Academie

Erasmus Academie zet volgende stap op weg naar een sociale onderneming
Impact staat centraal in nieuwe strategie
sociale onderneming_shutterstock_600495368

Erasmus Academie heeft per 21 januari 2022 een belangrijke stap gezet naar de formele status van sociale onderneming. Per die datum zijn de nieuwe statuten van kracht waarin de nieuwe maatschappelijke doelstelling is verwoord, stakeholder raadpleging is vastgelegd en de bepaling is opgenomen dat winst herinvesteert moet worden in de bv.

De nieuwe doelstelling van Erasmus Academie is “het verrichten en/of bevorderen van kennisoverdracht op de werkterreinen van de EUR, met het oogmerk om het leven lang ontwikkelen te bevorderen onder brede groepen van de samenleving, in de verschillende stadia van het leven”.

Brug

Om dit te bereiken blijft Erasmus Academie opleidingen, masterclasses, incompany trainingen en andere vormen van onderwijs aanbieden die onze deelnemers nieuwe kennis, vaardigheden en competenties aanleren. En met een focus op samenwerking met faculteiten en instellingen van de EUR, blijft Erasmus Academie ook een brug tussen wetenschap, werk en samenleving. Daarnaast blijft Erasmus Academie natuurlijk ook samenwerken met haar andere kennispartners.

Impact centraal

Twee jaar geleden had Erasmus Academie al een eerste stap gezet richting een sociale onderneming door zich 'academie voor leven lang leren' te noemen en de impact van het onderwijs centraal te stellen. De statutenwijziging bezegelen deze koerswijziging. Deze sluit ook goed aan bij de impactstrategie van de Erasmus Universiteit.

Stakeholders

Een volgende stap is formele erkenning van Erasmus Academie als sociale onderneming. Naast borging van de missie en (financiële) transparantie, zijn stakeholderdialoog en meetbaar maken van de impact daarvoor belangrijke voorwaarden. De komende maanden gaan we daarmee aan de slag, met als doel dat we worden opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.

Winst

Niet onbelangrijk onderdeel van de nieuwe statuten is de beperking van de winstuitkering. Erasmus Academie blijft een onderneming en kan nog steeds winst maken, maar keert geen dividend meer uit aan aandeelhouders. Behoudens het aanhouden van een wettelijke reserve, wordt winst zoveel mogelijk geïnvesteerd in de sociale doelstellingen van de onderneming.

Holding

Overigens maakt Erasmus Academie onverkort deel uit van de EUR Holding. Erasmus Academie is na het IHS en Drift de derde bv binnen de holding met de status van sociale onderneming.

Meer informatie

Voor meer informatie over Erasmus Academie en haar status als sociale onderneming, kun je contact opnemen met Ad Hofstede, directeur van Erasmus Academie, hofstede@erasmusacademie.nl of 010-4082090.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen