Maak kennis met Big data en beleid en docent dr. Rebecca Moody
Meld je nu aan voor 13 oktober 2020 9.30-10.30

Maak online kennis met de opleiding Big data en Beleid

Big-data gedreven beleid: Iedereen heeft het erover, maar wat kan en mag je ermee? Je wilt bijvoorbeeld jouw gemeente veiliger maken en het aantal inbraken verminderen, in hoeverre kan data je hierbij helpen en hoe pak je dit aan?

Er is grote behoefte om data uit te wisselen. Waar liggen de uitdagingen? Big data zijn vaak wel aanwezig maar zonder duidelijk doel verzameld. Ook kan er twijfel zijn over de kwaliteit van de data. Andere vraag is of men de data wel uit handen wil geven? 

Iedereen wil big data gebruiken en uitwisselen voor het maken van beter beleid, maar dat lukt niet want om beleid te maken met big data, moet je eerst beleid over big data hebben. 

Waar moet je allemaal rekening mee houden bij big-data gedreven beleid: welke partijen moet je hierbij betrekken, waar liggen de kansen en de risico’s? Tijdens de opleiding Big Data en beleid leer je de juiste vragen te stellen om kansen op het gebied van big data voor jouw organisatie te herkennen en benutten zodat je jouw beleid hierop aan kunt passen. 

Tijdens het online proefcollege Big Data en beleid op 13 oktober 2020 9.30-10.30 maak je kennis met de opleiding Big Data en beleid en docent dr. Rebecca Moody. 

CV

Dr. Rebecca Moody is assistant professor aan de Erasmus School of Social & Behavioral Sciences met als onderzoeksfocus de link tussen technologie en data enerzijds en openbaar bestuur en beleid anderzijds. Hoe beinvloeden zij elkaar in termen van de inhoud, het proces en de uitkomst van het overheidsbeleid. Rebecca doet onderzoek naar informatie systemen, GIS, web 2.0 technologie, visualisatie, cybersecurity en big data, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding Big Data en beleid?

Neem dan contact op met:

Miranda Smit

Adviseur Opleidingen

T: 0104088687

E: smit@erasmusacademie.nl