Nieuws

Succesvol verandermanagement: de baas als sponsor

Dinsdag, 20 juni 2017

De succesratio van deze organisatorische aanpassingen is echter vaak laag. Verandermanagement staat of valt met de betrokkenheid van het leiderschap, die moet elke verandering actief sponsoren.

Sturen zonder doorzettingsmacht

Dinsdag, 20 juni 2017

Projectsturing maakt steeds vaker plaats voor processturing. Oorzaken zijn de opkomst van de netwerkorganisatie en de toegenomen complexiteit van problemen. Dat maakt het lastiger om alle actoren op een lijn te brengen. Niet alleen verschilt de perceptie van het probleem vaak per stakeholder, ook de belangen botsen. De procesmanager weet raad hiermee door eerder te streven naar een verhoging van de complexiteit in plaats van een reductie, en niet de oplossing centraal te stellen, maar het probleem.

Ketenregie is als slow cooking

Dinsdag, 20 juni 2017

Samenwerken in ketens is populair. Meerdere partijen werken samen aan de oplossing voor een complex probleem. Dat geldt zowel voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties als binnen een organisatie. Wanneer is ketensamenwerking succesvol? En wat is de rol van de ketenregisseur?

Masterclass Freelancen & Journalistiek Ondernemerschap

Dinsdag, 18 april 2017

Nog slechts enekele plaatsen beschikbaar bij Masterclass Freelancen & Journalistiek Ondernemerschap.

Strategisch Gedrag: hoe herken en gebruik je het?

Dinsdag, 11 april 2017

Rommelen met informatie, free riding, lekken, bluffen, ja-zeg-gen-neen-doen. Allemaal voorbeelden van strategisch gedrag. Dit soort gedrag komt overal voor, in allerlei processen, in allerlei gradaties en op alle niveaus. De 1-daagse Masterclass Strategisch Gedrag leert u hoe u strategisch gedrag kunt herkennen en hoe u het effectief kunt inzetten in processen.

Urgentie databeveiliging gemeenten vraagt om specialisten

Maandag, 10 april 2017

Gemeenten en andere overheden hebben hun databeveiliging vaak niet op orde, zo toont ook het recente rapport van de Rotterdamse rekenkamer. Het in huis halen van specialistische kennis over data analyse en informatiebeveiliging is voor gemeenten urgent en cruciaal. Erasmus Academie helpt met het in huis halen van de nodige kennis.

Actualiteiten Bestuursrecht: De invloed van bestuursrecht op burgers

Donderdag, 6 april 2017

Werkt u bij de lokale overheid en heeft u in de dagelijkse praktijk te maken met het bestuursrecht én de invloed hiervan op burgers? Dan is het programma Actualiteiten Bestuursrecht (start 12 mei 2017) wellicht interessant voor u. Door burgers goed te informeren kan veel juridisch getouwtrek worden voorkomen! 

Vermogensfondsen onder druk

Zaterdag, 1 april 2017

Vermogensfondsen staan onder druk. De rendementsverwachtingen van de totale vastrentende markt liggen aanzienlijk lager dan tien jaar geleden. Dit heeft grote gevolgen voor de vermogensfondsen in Nederland. De Masterclass Vermogensfonds met Impact besteedt aandacht aan alle facetten waar bestuurders van vermogensfondsen heden ten dage mee wordt geconfronteerd.

Nieuwe studiegids Erasmus Academie is uit

Zaterdag, 1 april 2017

Download of bestel nu de nieuwe  studiegids 2017-2018 van Erasmus Academie en maak tijd voor verdieping. Dit keer ook met online communicatiecursussen.

Werken met waarden in samenwerking

Woensdag, 29 maart 2017

Speciaal voor alumni van onze opleidingen Ketenregie, Procesmanagement, Sociale Innovatie en Transitiemanagement is de verdiepingsmodule Werken met Waarden in Samenwerking ontwikkeld, als uitbreiding van het interventierepertoir op het gebied van de waardensturing. De verdiepingsmodule wordt gegeven op 22 juni 2017.