Health Care Finance van levensbelang

De financiële situatie van veel ziekenhuizen is slecht, een op de vier instellingen lijdt verlies. Voor zowel de instellingen als de patiënt is dit zorgelijk nieuws. Want wat betekent dit bijvoorbeeld voor de zorg die ziekenhuizen leveren? En wat betekent het voor het personeel? Nu al schrapt een enkel ziekenhuis kostbare behandelingen. En menig ziekenhuis kent vacaturestops en moet bezuinigen. Financiële analyses en financieel management blijken opeens onmisbare strategische competenties binnen zorgorganisaties.

Boosdoener van de tekorten lijkt het nieuwe functiewaarderingssysteem waardoor personeelskosten aanzienlijk zijn gestegen. Maar ziekenhuizen hebben ook meer geld aan zorg uitgegeven om wachtlijsten weg te werken. Daarboven moeten ziekenhuizen vrezen voor een extra efficiencykorting van 0,8 procent vanwege de tekorten.

Maar niet alleen ziekenhuizen zijn de klos. Alle zorginstellingen staan voor grote financiële uitdagingen. Budgetten staan onder druk en steeds meer wordt gestuurd op kostenreductie. Tegelijkertijd verwacht iedereen dat de kwaliteit van de zorg stijgt. Een klassieke 'double bind' zou je kunnen zeggen.

Het zijn nieuwe ontwikkelingen voor de sector. Opeens is het van vitaal belang geworden om prijzen en opbrengsten van dienstverlening te kennen. Om vanuit de financiële cijfers organisatieverandering te initiëren of er aan bij te dragen. Wat kost zorg bijvoorbeeld nu echt? Hoe manage je de operationele kosten? Welke marge zit er in de opbrengsten en kun je die verhogen? Is de planning en control cyclus in orde? Kun je ondernemerschap stimuleren?

Willen zorginstellingen een gezonde financiële basis, dan hebben ze kennis van financiële analyse en financieel management nodig op alle managementniveaus. Financiële analyse en financieel management zijn zo van levensbelang geworden voor de managers in de organisatie, de medewerkers en externen die beleid vorm geven.

Op die manier kunnen managers op alle niveaus in zorginstellingen, maar ook bij verzekeraars en de overheid de juiste kostprijs berekenen, de zorginkoop optimaliseren, bijdragen aan waardecreatie en ondernemerschap en gedegen investeringsbeslissingen nemen. Zoals gezegd, onmiskenbaar strategische competenties in de hedendaagse gezondheidszorg.

@adhofstede
------- 
Erasmus Academie start op 7 oktober 2014 de Leergang Health Care Finance. De leergang is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met de samenwerking beogen beide instituten via cursussen de kennis en competenties  te versterken van met name het middle management in zorginstellingen en overige zorginstanties en toezichthouders. Wilt u meer weten over de Leergang Health Care Finance, ga dan naar www.erasmusacademie.nl/healthcarefinance