Op een subtiele manier mensen zover krijgen dat ze hun gedrag wijzigen
Dat is in een notendop de betekenis van Nudging

Nudging: een duwtje in de goede richting

Op een subtiele manier mensen zover krijgen dat ze hun gedrag wijzigen, dat is in een notendop de betekenis van Nudging. Het is een psychologisch duwtje in de rug van mensen. Vooral overheden passen dit veel toe. Want hoe stimuleer je bijvoorbeeld burgers tot een gezondere levensstijl? 

Nudging, sturen op gedrag, is een nieuwe opleiding van Erasmus Academie. De opleiding is ontworpen door hoogleraar klinische psychologie Semiha Denktas, expert op het terrein van gedragspsychologie. We stelden haar een aantal vragen over Nudging.

Kun je een voorbeeld geven van Nudging?

“Een hele bekende is natuurlijk de vlieg in het urinoir. Die nodigt op subtiele wijze de heren uit om goed te mikken. Maar zelf hebben we ook ervaring met het inzetten van nudging via gamification. Het uitgangspunt bij dit project was om te stimuleren dat de ambtenaren van de gemeente Rotterdam meer gaan bewegen.”

Waarom is Nudging van belang voor beleidsmakers?

“Het kan beleidsmakers vooral helpen op die beleidsterreinen waar de gebruikelijke instrumenten onvoldoende effectief zijn.  Met nudging kun je dan burgers maar ook ambtenaren een duwtje in de goede richting geven.”

In 2017 heb ik samen met de Gemeente Rotterdam de Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG'R) en HEALTHY’R opgericht. Binnen deze groep wordt veel onderzoek uitgevoerd in Rotterdam naar gedragsverandering, onder andere gedragsstudies ter bevordering van een betere mentale en fysieke gezondheid met speciale aandacht voor ongelijkheid en kwetsbare groepen.

Wat is het belang van de samenwerking met de gemeente Rotterdam?

“Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam is het van groot belang om maatschappelijke impact te hebben. We willen graag onze wetenschappelijke kennis inzetten voor het maatschappelijke belang. In deze samenwerking met de gemeente Rotterdam kunnen we daadwerkelijk die impact maken. De mogelijkheden die de stad Rotterdam met de experimenten BIGR en Healthy’R ons biedt, zijn een unieke kans om systematisch aan grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd te werken. Van die kennis en ervaring profiteren ook de deelnemers aan deze opleiding.”

“Hoewel er nog veel onderzoek nodig is, denk ik dat op veel beleidsterreinen nudging mogelijk is. Binnen BIGR en Healthy’R zijn in ieder geval clustervertegenwoordigers van alle beleidsdomeinen aangehaakt.”

Is de opleiding Nudging: sturen op gedrag vooral theoretisch?

“Nee zeker niet. Het is een mooie combinatie van theorie en praktijk. We verbinden wetenschap en praktijk ook in ons werk binnen BIGR en Healthy’R. We gaan verder dan conventionele lab experimenten, door natuurlijke experimenten in het veld te doen. Dat levert ongelooflijk veel kennis op voor zowel de wetenschap als de gemeente.” 

Wat levert deelname aan de opleiding ‘Nudging, sturen op gedrag’ op?

“Menselijk gedrag is ongelooflijk fascinerend. Behalve dat we de wetenschappelijke kennis delen, maken we meteen ook de verbinding met de praktijk. Daarnaast delen we onze ervaringen met nudgingexperimenten. Deelnemers ervaren zelf hoe je een nudgingexperiment opzet. Het mooie is dat deelnemers de opgedane kennis meteen kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.”

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de kracht van Nudging? Bekijk dan de nieuwe opleiding 'Nudging: sturen op gedrag' op onze website