Online onderwijs is een blijvertje

Door de corona-crisis hebben we kunnen wennen aan online onderwijs

Zoals de corona-crisis een katalysator is geweest voor het thuiswerken, zo lijkt het ook een positieve invloed te hebben op het volgen van online onderwijs. Uit een recent onderzoek van Erasmus Academie blijkt dat maar liefst 72% van de mensen die hebben gereageerd, denken dat zij ook na de corona-crisis online onderwijs zullen blijven volgen.

Door de aanhoudende corona-crisis is Erasmus Academie bezig om opleidingen en cursussen versneld blended te maken. Blended onderwijs is fysiek, klassikaal onderwijs, ondersteund door een online leeromgeving. En in sommige gevallen worden cursussen zelfs alleen maar online gegeven. Natuurlijk steeds met behoud van interactie tussen docenten en deelnemers en waar nodig en mogelijk met inachtneming van de 1,5 meter-maatregelen.

Enquete

Om te meten hoe onze deelnemers online onderwijs waarderen, hebben we afgelopen weken een enquete gehouden. In totaal 68 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Ruim tweederde (68%) van de deelnemers heeft goede ervaringen met online onderwijs. Bij het volgen van online onderwijs wil driekwart (75%) wel dat het onderwijs interactief is. Ruim driekwart (77%) verwacht wel dat een online opleiding aantrekkelijker is geprijsd. 

Liefst online

Als we specifiek kijken naar online onderwijs in de Corona/Covid19 periode dan geeft tweederde (67%) aan een opleiding het liefst online te volgen. Het online volgen van onderwijs is een goede oplossing. Er is maar een klein deel (35%) dat nu opleidingen uitstelt.

Bijna driekwart (72%) verwacht ook na de corona-periode opleiding deels online te willen volgen. Terwijl een nog redelijk kleine groep (28%) aangeeft ook voor de nabije toekomst een duidelijke voorkeur te hebben voor online onderwijs.

Sociale aspect

Uit de opmerkingen van deelnemers blijkt dat online onderwijs echt een aantal voordelen met zich meebrengt. Onderwijs kan nu op afstand doorgaan, deelnemers van buiten Rotterdam en omgeving sluiten makkelijker aan en geen reistijd naar de EUR is een pre. Uitdagingen zijn wel dat het technisch allemaal goed moet lopen en dat docenten de interactie opzoeken in de online omgeving. Het sociale aspect is voor deelnemers ook belangrijk, ze missen wel het kopje koffie en het praatje met andere deelnemers.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen