Never waste a good crisis
Blog van Ad Hofstede

Online onderwijs: the medium is the message

‘Never waste a good crisis.’ Sinds de uitbraak van de corona-crisis is dit een gevleugelde uitspraak.  En het is waar. We worden met z’n allen gedwongen vooruit te kijken. Digitaal is ineens de norm. Dat geldt ook voor Erasmus Academie. Sterk als we waren in gespecialiseerd face-to-face onderwijs op academisch niveau, zijn we nu gedwongen om cursussen online te maken. Ik deel graag welke uitdagingen daarmee gemoeid zijn.

Niets is eigenlijk zo moeilijk als goed online onderwijs. Het gaat verder dan een college opnemen, veel verder. Kun je voor een klas nog improviseren, aanvoelen wat de sfeer is, non-verbale communicatie ‘lezen’, bij een videocollege is dat niet mogelijk. Daar is de kunst om activerend onderwijs te geven, de informatie te doseren, gebruik te maken van speciale werkvormen en rekening te houden met de techniek en technische kennis van cursisten.

Boodschap

Meer dan ooit is hier de uitspraak van toepassing van Marshall McLuhan: ‘The medium is the message’ (1964). Het is een paradoxale stelling. McLuhan stelde dat niet de inhoud, maar de vorm de boodschap bepaalt. Wat gecommuniceerd wordt is minder van belang dan hoe het gecommuniceerd wordt. En de gebruikte technologie verandert behalve de boodschap ook ons.

Doorzettingsvermogen

Wat betekent dat voor online onderwijs? In ieder geval een andere manier van leren en doceren. Online onderwijs vereist veel meer voorbereiding. Instructievideo’s moeten bijvoorbeeld gescript worden. Je moet rekening houden met een kortere aandachtboog online. Er moeten veel activerende werkvormen worden gebruikt om studenten erbij te betrekken en te houden. Die, op hun beurt, moeten zich online durven uitspreken, over de juiste computervaardigheden beschikken. En over doorzettingsvermogen beschikken omdat intrinsieke motivatie de belangrijkste motor is om je aan de studie te zetten.

Experimenteren

Erasmus Academie is volop bezig bestaande opleidingen online aan te bieden of blended te maken (combinatie van online en f2f onderwijs). Maar ook om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs, zoals online expert-meetings en masterclasses voor professionals en verdiepende webinars voor een breder publiek. Met uitdagende inhoud, nieuwe perspectieven, soms op of net over de rand van de bestaande kenniscanon.

Strategie

Dat past ook in de nieuwe strategie. Erasmus Academie voor een Leven Lang Leren wil een brug zijn tussen wetenschap, werk en samenleving. Kenniscreatie is een van onze ambities, altijd nieuwsgierig. In die zin is de huidige crisis inderdaad een blessing in disguise. Het stelt ons in staat om in versneld tempo onze ambities waar te maken: Brug tussen wetenschap, werk en samenleving, onthoud die maar.

Ad Hofstede

To Zoom or not to Zoom, dat is de vraag

Een van de uitdagingen van online onderwijs is natuurlijk de techniek. Erasmus Academie heeft vooralsnog voor ZOOM gekozen. Veel problemen hingen samen met het beveiligingsniveau.Daarin zijn belangrijke stappen gezet. Wie nu versie 5 van de ZOOM app gebruikt, is verzekerd van end-to-end encryptie volgens AES 256-bit GCM encryptie. Daarnaast gebruiken we standaard een wachtwoord  en encrypted links voor elke meeting, we maken gebruik van waiting rooms en kunnen makkelijk beheren wie wel en niet een scherm kan delen, gebruik kan maken van chat etc. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ZOOM uitstekend bruikbaar is voor online onderwijs.

(Kijk ook op onze FAQ-pagina met veelgestelde vragen naar aanleiding rond corona en ons onderwijs.)

CV

Ad Hofstede is directeur van Erasmus Academie.

Meer informatie

Volg onze website www.erasmusacademie.nl voor het actuele aanbod. Zo is er van 15 juni tot en met 3 juli 2020 het Digital Summer Lab met innovatieve workshops voor professionals en verdiepende colleges voor een breed publiek. Daarna komen we steeds met een actueel aanbod van online expertmeetings en masterclasses.