Participatie in de Omgevingswet

Participatie gaat om kunnen en moeten, maar ook om willen en mogen

Over het algemeen zijn mensen die participeren in de samenleving gelukkiger dan mensen die dat niet doen. Zo zijn werkende mensen vaak gelukkiger dan mensen zonder werk. Aan de andere kant kunnen mensen ook juist ongelukkig worden als ze teveel aan het participeren zijn in de samenleving. Denk aan burn-outs, overspannen zijn, stress, etc. Deze twee kanten van de medaille van participatie in de samenleving zijn cruciaal in de Omgevingswet. Hoe kunnen overheden daar het beste mee omgaan?

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) raadt de overheid aan om meer te rederen vanuit de burgers, om zo beleid te maken dat beter aansluit bij problemen die mensen hebben. Zij schrijven dit in de 'Reflectie op het regeerakkoord'. De overheid kan beter anticiperen op sommige problemen die mensen hebben. Nu schrijven ze volgens Kim Putters, directeur van het SCP, teveel vanuit een onderdeel van de problemen die mensen hebben. In werkelijkheid is het echter vaak een opeenstapeling of combinatie van problemen; schulden, werkeloosheid, moeite om een woning te vinden...

Participatie kan de uitkomst bieden. Het is zelfs niet meer weg te denken uit gebiedsontwikkeling. Mensen denken graag mee en worden tegenwoordig steeds kritischer en mondiger. Door vooraf rekening te houden met burgers en ze te laten participeren, kan later procederen verminderd worden. Verder kan het ook zorgen voor een beter project, aangezien er meer mensen meedenken; wisdom of the crowd. Tot slot kan er gezorgd worden voor het sneller verkrijgen van vergunningen. Een win-win-win dus!

De vraag is hoe je zo'n succesvol participatieproces krijgt. In de opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking worden vanuit de wetenschappelijke theorie en de praktijk verschillende  participatie- en co-creatieprocessen behandeld en je krijgt praktische handvatten om actieve burgers, bewonersinitiatieven en organisaties te adviseren en ondersteunen.

Praktische informatie Opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking

start

18 november 2022

duur

5 dagen

kosten

€ 4.125 (vrijgesteld van btw)

Je ontvangt 10% korting op de cursusprijs als:

  • Alumnus van Erasmus Academie
  • Alumnus van de EUR of RSM Executive Education
  • Medewerker van de EUR of Erasmus MC 
  • Je iemand aandraagt als deelnemer voor deze opleiding

discipline

Gedrag en maatschappij 

Voertaal

Nederlands 

 

Ga naar de opleidingspagina

Meer informatie

Inschrijving

Via onderstaande link je je inschrijven voor de najaarseditie 2022:

Aanmelden Participatie: kunde en kunst van een goede samenwerking

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen