Werken aan resultaat
"Zonder bereidheid van medewerkers kom je nergens"

Prosci aan boord bij Damen Shipyards

Ronald van der Spoel (vierde van rechts) samen met de andere Prosci cursisten

Na ruim 15 jaar als consultant, werkt Ronald van der Spoel sinds 2013 als projectmanager bij Damen Shipyards. Hij volgde afgelopen najaar de cursus ‘Hoe krijgt u uw medewerkers mee in veranderingen’. Ronald maakte daarbij kennis met de Prosci methode. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen.

“Ik was altijd al geïnteresseerd in de gedrags- en organisatorische kant van veranderingen. Ik raakte ervan overtuigd dat de houding van medewerkers een belangrijke factor is in het rendement van verbeterinitiatieven. Je kunt mooie project deliverables formuleren en opleveren, maar als mensen er niet mee kunnen of willen werken kom je nergens. Ik ben daarom voortdurend op zoek naar manieren om ontwikkeling van attitude en gedrag mee te nemen in de aanpak van verbeterinitiatieven. Die bepalen uiteindelijk het succes van een verandering.”

Theoretisch en praktisch

Een vriend wees Ronald op de postacademische opleidingen van Erasmus Academie. Zo kwam hij terecht bij: ‘Hoe krijgt u uw medewerkers mee in veranderingen’. Hierin staat de Prosci methode centraal. Ronald: “Prosci kijkt via het ADKAR-model naar de fases die de verschillende individuele medewerkers tijdens een veranderproces doorlopen. De modellen die hiervoor worden gebruikt beginnen met theoretische principes en eindigen in concrete instrumenten.“

Weg met weerstand

“De Prosci methode was mij als zodanig totaal onbekend, maar de herkenning was groot. Veel van mijn veronderstellingen zijn bevestigd. Tegelijkertijd biedt het mij allerlei nieuwe praktische en concrete handvatten die ik direct kan toepassen in de praktijk. Je leert bijvoorbeeld niet alleen waarom er weerstand op treedt maar ook  hoe je dit concreet aan kunt pakken.

Een ander pluspunt van Prosci is de integraliteit en gelaagdheid. Tijdens een sponsorship assessment sta je bijvoorbeeld ook stil bij de vraag hoe je leidinggevenden kunt meekrijgen in het proces en wat leidinggevenden kunnen doen om concreet aan hun rol als sponsor gestalte te geven.”

Reikwijdte en toepasbaarheid

Ronald geeft aan dat alles erg duidelijk is gedocumenteerd. De methode wordt stapsgewijs uitgelegd. Ook is er voor (bijna) alle problemen wel een praktische tool beschikbaar. “Koppel change expertise aan je projectteam en stel vast wat je mensen moeten kunnen, willen en mogen aan het einde van het project. Prosci biedt hiervoor een goede structuur”, aldus Ronald.

Bij zijn huidige werkgever werken inmiddels steeds meer mensen met Prosci. Hierdoor worden betere rendementen behaald in verandertrajecten. Voor leidinggevenden zijn speciale sponsorworkshops georganiseerd. Een mooi voorbeeld van Prosci verandermanagement in de praktijk.

Meer informatie

Stel jezelf de vraag in hoeverre het succes van jouw project afhankelijk is van het menselijke doen en laten. Is het antwoord ‘ja’, ga dan aan de slag met Prosci. Volg van 22 t/m 24 mei 2019 de Masterclass ‘Hoe krijgt u uw medewerkers mee in veranderingen?’ en leer alles over de theorie en praktijk van Prosci.