Public Design: wat is het, hoe werkt het en wat levert het op?

Design thinking in het publieke domein

Bij Design Thinking is het uitgangspunt dat iedereen die onderdeel is van de uitdaging, ook onderdeel is van de oplossing. Public Design is het toepassen van deze manier van denken binnen de overheid. Mensen worden centraal gesteld bij het zoeken van antwoorden op complexe, publieke vraagstukken. Maar hoe werkt het precies en wat levert het op?

Wat is Public Design?

Zoals eerder genoemd, is Public Design het toepassen van Design Thinking op vraagstukken van de (Rijks)overheid. Dat begint bij het centraal stellen van alle betrokkenen bij het vraagstuk; gebruikers, collega's, andere belanghebbenden. Het proces van public design heeft een co-creatieve en cooperatieve aard. Door middel van samenwerken en nadenken over wat het vraagstuk precies inhoudt, kan er naar een betere oplossing gezocht worden. Samen wordt er een gedeeld beeld gemaakt en daardoor kunnen ideeën meteen geprobeerd worden in de realiteit.

Hoe werkt Public Design?

Public design wordt ingezet bij complexe maatschappelijke vraagstukken. Nadat is vastgesteld dat je inderdaad te maken hebt met een complex maatschappelijk vraagstuk, kunnen de zes stappen van public design doorlopen worden. Deze stappen vormen samen Het Public Design Wiel. De stappen kunnen in realiteit overlappen. De duur van het traject is afhankelijk van het project. Een van de belangrijkste dingen bij Public Design Trajecten is dat het niet (volledig) uitbesteed wordt, maar dat je er als organisatie actief in participeert.

De 6 stappen van Public Design

Bron: communicatierijk.nl

Wat levert Public Design op?

Ten eerste kan het empathisch vermogen vergroot worden, omdat iedereen zich verdiept in de belevingswereld van alle belanghebbenden. Ook ontstaat er door de betrokkenheid meer vertrouwen, waardoor oplossingen breder gedragen worden. Aangezien gesprekken gezamenlijk gevoerd worden en inzichten en ideeën gedeeld worden met elkaar, ontstaat er een gedeeld beeld dat zorgt voor nieuwe ideeën. Verder verloopt het werk efficiënter, omdat er veel samengewerkt wordt tijdens de gezamenlijke werksessies. Dit zorgt ook voor oplossingen die beter aansluiten bij behoeften, omdat er in kleine stappen naartoe gewerkt wordt.

Leer meer over Public Design bij onze opleiding.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen