UPDATE: Een opleiding van Erasmus Academie kiezen met je STAP-budget

Hoe kun je je STAP-budget aanvragen en waar moet je op letten?

Als CEDEO erkend onderwijsinstituut streven wij er naar dat je vanaf juli ook bij Erasmus Academie gebruik kunt maken van het STAP-budget. Vanaf dan zijn ook onze opleidingen te vinden in het STAP-register. Je kunt dan maximaal €1000 aan STAP-budget per jaar besteden aan een van de geregistreerde opleidingen van Erasmus Academie. Lees hieronder hoe dat in het werk gaat.

Vanaf 1 maart geldt de STAP-regeling, STimulering ArbeidsmarktPositie. Zowel werkenden als werkzoekenden van 18 jaar en ouder kunnen eenmaal per jaar een STAP-budget van maximaal €1000 aanvragen voor het volgen van een geregistreerde opleiding, training of cursus. Het maakt niet uit of je in loondienst bent, ZZP'er of ondernemer bent, of momenteel geen werk hebt. Je moet wel een relatie hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Alleen erkende instellingen

Eerder heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten Cedeo-erkende onderwijsinstellingen versneld toe te laten tot het STAP-scholingsregister. Het is ons streven om dit per juli 2022 voor elkaar te krijgen, eerder is helaas onmogelijk. Alleen erkende instellingen kunnen hun opleidingen registreren en aanbieden. Erasmus Academie is al sinds 2011 CEDEO-erkend.

Houd rekening met de tijdvakken

Het STAP-budget komt in de plaats van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. In totaal wordt €200 miljoen in 5 verschillende tijdvakken beschikbaar gesteld. Per tijdvak is er een subsidieplafond van €36,1 miljoen en geldt de regel OP=OP. Wie zich wil aanmelden voor een opleiding doet er daarom goed aan rekening te houden met in welk tijdvak de opleiding van jouw keuze valt en al bij het begin van het tijdvak je STAP-budget aan te vragen. De tijdvakken zijn:

 1. 1 juli tot en met 31 augustus 2022
 2. 1 september tot en met 31 oktober 2022
 3. 1 november tot en met 31 december 2022

Hoe kun je je STAP-budget aanvragen en waar moet je op letten?

 1. Schrijf je in voor een opleiding die start binnen drie maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarvoor je een STAP-budget aanvraagt.
 2. Na je inschrijving ontvang een digitaal STAP-aanmeldingsbewijs. Dit STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig voor je aanvraag via het STAP-portaal van het UWV.
 3. Zorg ervoor dat je een DigID hebt om in te loggen. Eenmaal ingelogd wordt er behalve het STAP-aanmeldingsbewijs gevraagd:
  • Voor welke opleiding je je aanmeldt;
  • De start- en de te verwachten einddatum van je opleiding;
  • Je BSN-nummer;
  • Je hoogst afgeronde opleiding;
  • Je arbeidsmarktpositie;
  • Het doel van de opleiding.
 4. Het UWV beoordeelt je aanvraag voor het STAP-budget. Houdt rekening met een doorlooptijd van 4 weken. Indien akkoord regelen het UWV en de opleider de betaling.
 5. De opleider registreert aanwezigheid en of de opleiding is afgerond met een certificaat.

Wanneer kun je het STAP-budget aanvragen?

Er wordt subsidie verstrekt voor scholing die start binnen drie maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend. Stel een opleiding start op 14 september, dan zou je begin juli of uiterlijk begin augustus moeten inschrijven en je STAP-budget aanvragen. Houd rekening met 4 weken aanvraagtijd.

Leven lang ontwikkelen

Het STAP-budget bewijst het toenemende belang van leven lang ontwikkelen. Niet alleen voor jezelf zelf, maar ook voor bedrijven en instellingen en de samenleving en economie als geheel. Voor Erasmus Academie is leven lang ontwikkelen expliciet de doelstelling van de onderneming. Onze missie is kennisoverdracht en het bevorderen van leven lang ontwikkelen onder brede groepen van de samenleving, in de verschillende stadia van het leven. 


Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als de subsidieaanvrager:

 • op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
 • op het moment van de aanvraag een burger van de Unie is of een familielid is als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG of burger van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van zijn aanvraag gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen.
Meer informatie

Erasmus Academie zal u regelmatig op de hoogte houden over ontwikkelingen rond het STAP-budget.

Voor meer informatie over het STAP-budget:

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen