Van vraag naar maatwerk. Incompany bij Erasmus Academie

De zoektocht naar een passende opleiding
Opleiding Process Mining
Ronald van den Heerik

Erasmus Academie kent een groeiende belangstelling voor incompany opdrachten. Aangetrokken door het academische karakter van het onderwijs, weten bedrijven en organisaties steeds vaker hun weg te vinden naar Andreas Markus, adviseur opleidingen zakelijke markt. Hij helpt hen met het vinden van een passende oplossing voor hun kennisvragen. 

Andreas, jij ontwikkelt en begeleidt de incompany trajecten bij Erasmus Academie. Hoe gaat dat in zijn werk? 

"Een organisatie benadert ons met een idee voor een in-house opleiding of training. Soms is dat heel concreet, soms wat minder en geeft iemand alleen aan dat er behoefte is aan kennis op een bepaald onderwerp. In een eerste gesprek probeer ik zo helder mogelijk te krijgen wat er precies nodig is - wat is de kennisvraag? - en hoe EA daarin kan voorzien." 

Hoe krijg je die behoefte dan helder, want dat lijkt me een heel belangrijke eerste stap.  

"Blijven vragen. Je moet helder helder krijgen wat een organisatie met een opleiding wil oplossen. Door dat gesprek kunnen er verschillende uitkomsten zijn. Soms blijkt bijvoorbeeld dat het nog niet het juiste moment is voor een maatwerktraject. Of dat een bestaande opleiding beter in de behoefte voorziet. Wat voor mij het belangrijkste is dat de oplossing past bij de vraag."  

En als jullie eruit zijn wat de kennislacune precies is, wat is dan het vervolg? 

"Dan ga ik op zoek naar een docent met de juiste expertise. We werken met een ruime pool van experts uit zowel de wetenschap als de praktijk. Hun kennis en ervaring sluiten aan op veelvoorkomende kennisvragen, zoals regie in netwerken, proces management, actualiteit in arbeidsrecht en informatie management.  

"Soms heeft een organisatie iets heel anders nodig. Dan zoeken we naar de juiste docenten die passen bij de opdracht. Dat kunnen combinaties zijn van wetenschappelijke staf van de EUR of andere instellingen en deskundigen uit de praktijk.  

Vervolgens bepalen we tijdens een ontwerp sessie met de docent en de opdrachtgever de leerdoelen, thema’s, werkvormen en de duur van het traject. En steeds vaker komt de vraag naar voren of het face-to-face moet of dat het ook online of hybride kan. Sommige opleidingen lenen zich goed voor online onderwijs, andere weer minder. De vorm van de opleiding pas je aan op het leeronderwerp en de -behoefte van de opdrachtgever. 

Samen met de docent werk ik het traject uit, soms samen met collega’s. Pas dan maak ik een offerte waarin precies is vastgelegd wat er wordt geleverd, door wie en tegen welke prijs. Als dat rond is, volgt de planning, ook weer in overleg met de opdrachtgever en de docent. Al met al een intensief traject dus." 

Helder. En waarom moet ik bij jullie zijn? 

“Ik wil niets afdoen aan wat andere bieden, maar wij hebben als academisch instituut toch de pretentie dat we het net wat anders doen, dat je bij ons toch net wat anders leert. We zijn van nature wat meer cognitief ingesteld, gericht op meer diepgaande kennis en inzichten en die vervolgens kunnen toepassingen. Wij hebben ook directe toegang tot actueel academisch onderzoek, gecombineerd met de ervaring en de kennis van het veld van onze docenten. En we gaan niet voor de winst. We willen met onze kennis iets in gang zetten dat blijvend van waarde is. Impact is ons doel, maatschappelijk gedreven en een brug tussen wetenschap, werk en samenleving." 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen