Wat is de status van kennis binnen jouw organisatie?

Test hier in hoeverre kennis een belangrijke rol speelt of niet

Hoe wordt kennis binnen jouw organisatie gewaardeerd? Nederland mist mogelijkheden voor effectiever beleid en betere publieke dienstverlening omdat kennis onvoldoende wordt gebruikt. Wordt het gebruik van kennis gestimuleerd binnen jouw organisatie en kun je makkelijk een opleiding doen? Test hier hoe kennisintensief jouw organisatie is.

Het AWTI-rapport ‘Rijk aan kennis - Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek" laat er geen gras over groeien. De overheid heeft een voorbeeldfunctie in het correct omgaan met kennis. Niet alleen om desinformatie tegen te gaan, maar ook om de kwaliteit van het beleid te verbeteren.  

"Nederland is een kennisrijk land, maar kennis wordt te vaak niet goed benut voor het overheidsbeleid. Nederland mist zo mogelijkheden voor effectiever beleid en betere publieke dienstverlening. Het belang van beleid met een stevige kennisbasis is relevant voor alle grote gebeurtenissen die ons nu en in de toekomst zullen raken, is nodig om te anticiperen op toekomstige crises, en voor de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen." (AWTi 2021)

Geen kenniscultuur

Het meest in het oog springend is het gebrek aan een kenniscultuur. Voor een kennisintensief land als Nederland is dat nogal schokkend. Op dit moment zijn ambtenaren teveel gefocust op procesmanagement en te weinig op inhoudelijke kennis. Inhoudelijke kennis wordt opvallend genoeg ook niet echt gewaardeerd bij beoordelingen. En door de snelle functieroulatie kunnen ambtenaren ook niet voldoende kennis opbouwen. Beleid wordt zo onvoldoende gevoed met kennis. Daarom zouden inhoudelijk experts meer gekoesterd moeten worden en ministeries moeten een stevige eigen kennisbasis opbouwen en minder vertrouwen op externe consultants.

► Voor effectief, efficiënt en beter uitvoerbaar overheidsbeleid is een klimaat nodig waarin beleidsmakers en politici hun voorstellen vaker en beter baseren op kennis en expertise.

Ook politici onvoldoende goed geïnformeerd

Het probleem geldt niet alleen voor ambtenaren, ook politici zijn onvoldoende goed geïnformeerd. Ondanks een schat aan wetenschappelijke kennis en uitstekende opleidingsmogelijkheden, ontbreekt het hen vaak aan fundamentele kennis, bijvoorbeeld over ICT en automatisering. Ook hiervoor geldt, dat politici beter toegang moeten hebben tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en inhoudelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld door goed opgeleide medewerkers.

► Koester kennis en inhoudelijke experts en verminder de roulatie van beleidsmedewerkers, directeuren en topambtenaren op ministeries en in uitvoeringsorganisaties.

Doe de kennistest

Ben je benieuwd naar de status van kennis binnen jouw organisatie, doe dan deze eenvoudige test.

► Verrijk de kennisbasis van ministeries en uitvoeringsorganisaties, organiseer interne tegendenkkracht en ontwikkel een gestructureerde aanpak voor het overbruggen van kennis en beleid.

 

Meer informatie

Erasmus Academie probeert bij te dragen aan een oplossing met een breed aanbod van kennisintensieve, door de wetenschap geïnspireerde opleidingen met eveneens een praktische insteek. Maar er is meer nodig dan dat. Een concept als leven lang leren of leven lang ontwikkelen zou nog meer aandacht en prioriteit moeten krijgen. Niet alleen bij de overheid, ook bij bedrijven. Ga naar www.erasmusacademie.nl en kijk wat Erasmus Academie voor jou kan doen als het gaat om expertise ontwikkeling 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen