Welke Data Science & Machine Learning opleiding kan ik het beste volgen?

En welke methoden leer je in onze opleidingen?

Erasmus Academie organiseert 2 verschillende Data Science & Machine Learning opleidingen. Door 1 of beide opleidingen te volgen leg je een belangrijke basis voor werken met grote  hoeveelheden data. Of om beter begrip te krijgen van de materie en de juiste vragen te kunnen stellen als je samenwerkt met data scientists of data analisten. Welke opleiding is de juiste voor mij? Dat is een vraag die ik regelmatig van geïnteresseerden krijg. Graag leg ik uit hoe je het beste kunt bepalen wat bij je past. 

Opleiding Introductie tot Data Science & Machine Learning

 

Welk programma gebruik je?R en R studio
Welke methoden leer je?
 • Dimensiereductie bijv. Principale Componenten Analyse (PCA)
 • Data visualisatie
 • Clusteranalyse
 • Beslissingsbomen
 • Random forests
 • Introductie van Neurale netwerken

 

Accent ligt opMethoden die je helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden data. 
Voor wieBeginnende en gevorderde data analisten die met grote datasets werken. Daarnaast zien we als deelnemers ook regelmatig projectleideres of managers die beter begrip willen hebben van terminologie en onderzoeksmethoden om gemakkeliker met data-analisten te kunnen samenwerken. 
Voorkennis

Statistiek op minimaal HBO niveau

Planning2 x per jaar: voor- en najaar
Meer informatieOpleidingspagina Introductie tot Data Science & Machine Learning

 

Opleiding Data Science & Predictive Machine Learning

Welk programma gebruik je?R en R studio
Welke methoden leer je?
 • Regressie
 • Voorspellen en kruisvalidatie
 • Regularisatietechnieken: penalised regression, De Lasso, Elastic net
 • Support Vector Machines (SVM) 
 • niet lineaire voorspellingen
 • daarnaast is er ruimte om een eigen dataset mee te nemen

 

Accent ligt opMethoden waarmee je voorspellingen kunt doen op basis van data
Voor wieBeginnende data-scientists maar ook projectmanagers, Business intelligence managers, consultants, business analisten of marketing managers met affinititeit met modellen en kwantitatieve data analyses.  
VoorkennisStatistiek op minimaal HBO niveau
Planning2 x per jaar: voor- en najaar aansluitend aan de opleiding Introductie tot Data Science & Machine Learning
Meer informatieOpleidingspagina Data Science & Predictive Machine Learning

Jouw keuze

Wil je meer leren over methoden waarmee je je data kunt analyseren? Dan is Introductie tot Data Science & Machine Learning een goede optie. Als je je wil concentreren op het doen van voorspellingen op basis van jouw data, kies dan voor de opleiding Data Science & Predictive Machine Learning. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de verschillende Data Science opleidingen?

Neem dan contact op met:

Miranda Smit

Adviseur Opleidingen

T: 0104088687

E: smit@erasmusacademie.nl

W: https://www.eur.nl/erasmusacademie/opleidingen/digitaal