Wordt er voldoende voldaan aan de privacywet?

Hoe zit het met de grootste Nederlandse gemeenten?

Sinds de invoering van de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG) in 2018 worstelen organisaties nog altijd met de vraag hoe om te gaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke data. Zo ook Nederlandse gemeenten blijkt uit onderzoek van de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Zij hebben vastgesteld dat negen van de tien grootste gemeenten niet voldoen aan de privacywet.

Sinds 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet had meer duidelijkheid moeten scheppen over het verzamelen en verwijderen van gegevens van burgers. Dit is blijkbaar niet helemaal gelukt. Veel gemeenten gaan niet goed om met verzoeken van burgers over het inzien of verwijderen van hun gegevens. Utrecht is de enige van de grote gemeenten die wel voldoet aan aan alle punten van de AVG.

Risico voor persoonsgegevens

Het grootste risico is volgens Nadia Benaissa, onderzoeker van Bits of Freedom, dat burgers niet goed beschermd worden. Gemeenten beschikken over ongelooflijk veel informatie van burgers en daar zou zorgvuldig mee omgegaan moeten worden. Informatie mag niet in de verkeerde handen vallen, maar als gemeenten niet op alle punten aan de AVG voldoen, dan wordt die kans steeds groter.

Is jouw organisatie volledig op de hoogte van de AVG? Is er ruimte voor meer kennis en verbetering? Misschien is de opleiding Privacy & Compliance bij Erasmus Academie wel iets voor jou!

Hoe ga je om met persoonsgegevens en Data Governance?

Deze vragen op het gebied van privacy, opslag van persoonsgegevens en data governance staan centraal in de opleiding Privacy & Compliance | beschermen van persoonsgegevens. Tijdens de masterclass leer je wat je als organisatie kan, mag en moet doen met persoonsgegevens. Naast theorie is er veel aandacht voor casussen uit jouw werk en hoe je veilige data-opslag en gebruik binnen je organisatie duurzaam kunt organiseren. 

Meer informatie

In het najaar van 2022 verzorgt Erasmus Academie de Masterclass Privacy, data governance en de AVG. Wilt u meer informatie of meedoen? Ga naar de opleidingspagina voor meer informatie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen