Nieuws van Erasmus Academie

 • Alexander van Altena, docent Design Thinking

  'Wat jij doet is Design Thinking'

  Design gaat over systematisch werken met een bepaalde houding en gedrag. Een houding waar mensen die werken voor de publieke zaak behoefte aan hebben om verder te komen in hun werk.

 • Hoe je met professionele regie winst boekt bij de realisatie van maatschappelijke prestaties door netwerken van partijen.

  Hoe je met professionele regie winst boekt bij de realisatie van maatschappelijke prestaties door netwerken van partijen.

 • Op de foto: Maria Willems

  ‘Het heeft ervoor gezorgd dat je gaat nadenken’

  Yvonne Wolf en Maria Willems (Gemeente Zwolle) namen deel aan de opleiding Integraal Data- en Documentmanagement (IDDM). Lees hoe zij nu overzicht hebben op dit veelomvattende terrein.

 • Energietransitie: ingewikkelde legpuzzel die vraagt om regie

  De concurrentie om het gemeentebudget is niet de enige reden waarom de energietransitie stokt. Voor programmamanagers is de energietransitie een flinke bestuurlijke kluif, die vraagt om regie.

 • Ketenregie in de Zorg: hoe vermijden we ‘collaborative inertia’?

  Willen we cliëntgerichte zorg en ondersteuning, dan is samenwerking over de grenzen van lijnen en domeinen onontbeerlijk. Academic Director Frank Beemer legt uit waarom.

 • Verduurzamen via lokale belasting

  Lokale belastingen kunnen een hulpmiddel zijn om klimaatplannen te verwezenlijken. Gemeenten moeten daarbij wel goed kijken naar het afwegingskader. Helaas ontbreekt lokaal vaak nog de juiste kennis.

 • Miniatuurvoorbeeld

  Energietransitie van klimaatakkoord naar realisatie

  Met de unanieme instemming met het klimaatakkoord, gaan gemeenten een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Ketenregie kan helpen om de gestelde klimaat-ambities te realiseren.

 • Schrijf je voor 24 december in en gebruik je oleidingsbudget van dit jaar

  Benut nog dit jaar je opleidingsbudget

  Wil je jouw opleidingsbudget voor 2019 inzetten, maar pas volgend jaar starten met een opleiding of training? Geen probleem! Schrijf je dan voor 20 december in voor een opleiding voor volgend jaar.

 • Werken in ketens

  Bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven is het samenwerken in ketens bijna onvermijdelijk geworden. Drie ketenregisseurs vertellen over hun ervaringen bij de opleiding Ketenregie.

 • Ken uzelf

  Andreas Wismeijer is een van de populairste docenten van Erasmus Academie. Hij trekt volle zalen met zijn colleges over psychologie. Daarnaast geeft hij trainingen aan ‘financials’ over fraude.