Opleidingen met impact
Jaarlijks volgen ruim 1500 professionals een opleiding bij ons

Onze accreditaties

Erasmus Academie is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geaccrediteerd door onderstaande organisaties.

 • Erkend Cedeo opleidingsinstituut

  Erasmus Academie is sinds 2011 Cedeo-gecertificeerd voor zowel haar open als incompany opleidingen. Cedeo is een onafhankelijk instituut dat onderzoekt hoe opleidingsinstanties gewaardeerd worden door klanten. De Cedeo-erkenning geeft aan dat tenminste 90-100% van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en trainingen van Erasmus Academie en dat maar liefst 100% tevreden tot zeer tevreden is over de organisatie.

 • Erkenning NOvA

  Erasmus Academie is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkende opleidingsinstelling. Waar aangegeven zijn de juridische PO opleidingen erkend in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur. Indien u aangesloten bent bij één van deze beroepsorganisaties en een cursus heeft gevolgd, worden uw opleidingspunten toegekend.

  Het aantal punten dat u per cursus kunt halen, staat altijd vermeld in de cursusinformatie en wordt door Erasmus Academie bijgehouden. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat, op voorwaarde dat de presentielijsten tijdens de bijeenkomst(en) door u zijn getekend en het cursusgeld is betaald. Het certificaat sturen wij u per post toe. De opleidingspunten staan op het certificaat vermeld.

  De getekende presentielijsten archiveren wij; deze dienen voor de beroepsorganisaties als controlemiddel voor de puntenregistratie in het kader van de permanente opleiding.

 • Erasmus Academie is een door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkende opleidingsinstelling. Waar aangegeven zijn de opleidingen erkend in het kader van de permanente opleiding voor het notariaat. Indien u aangesloten bent bij deze beroepsorganisaties en een cursus heeft gevolgd, worden uw opleidingspunten toegekend.

 • CRKBO

  Erasmus Academie is een CRKBO Geregistreerde instelling.  

  In het CRKBO worden alleen die onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. De uitgangspunten voor deze kwalitatieve audit zijn:

  • Zorgvuldigheid;  
  • Betrouwbaarheid;
  • Kenbaarheid;
  • Redelijkheid; en
  • Rechtszekerheid.

  Volgt u onderwijs bij Erasmus Academie dan kunt u er dus zeker van zijn dat wij o.a. voor de volgende onderwerpen op bovenstaande processen en procedures getoetst zijn:

  • Onze organisatie, voorlichting en uitvoering;
  • Onze contacten met docenten en deelnemers;
  • Onze examinering, en
  • Onze betalings- en leveringsvoorwaarden en klachtenregeling.

  Daarbij komen wij door onze registratie in het CRKBO-register in aanmerking voor de BTW vrijstelling beroepsonderwijs. Dit geeft ons de mogelijkheid de investering in onze cursussen vrijgesteld van BTW aan te bieden.