Gezonde zorg

Erasmus Academie verzorgt een aantal cursussen op het gebied van management en gezondheidszorg. We doen dit samen met het instituut Beleid Management Gezondheidszorg en Beamer. Het gaat om technische zaken als kosteffectiviteit, economisch evaluaties van interventies en health technologie assessement studies. Maar ook om de groeiende tendens om gezondheidszorg te verbinden aan ketensamenwerking, de zogenaamde zorgketens.