Informatie- en Documentmanagement

Informatie speelt een belangrijke sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we digitaal op en worden digitaal verwerkt. Organisaties en bedrijfsprocessen maken steeds meer gebruik van gestructureerde digitale databestanden. In de praktijk blijkt echter dat veel toepassingen van informatie- en documentmanagement in organisaties nog onvoldoende resultaten opleveren. Tijdens de Mastercourse Informatie- en documentmanagement (IDM) leert u een visie te ontwikkelen op informatievoorziening, het verwerken van databestanden en krijgt u inzicht in Information Governance.

Na het volgen van de masterclass:

  • (Her)kent u de wijze waarop de informatievoorzieningsfunctie organisatorisch kan worden vormgegeven;
  • Verwerft u inzicht in de structuur van de brongegevens, de betekenis van het gegevensmodel en de datastructuur;
  • Neemt u kennis van datamodellering, dataontwerp, data warehousing, datamarts, metadata en Business Intelligence (BI).
  • Neemt u kennis van de juridische aspecten van de digitalisering en de wettelijke grondslagen van informatie- en documentmanagement (WBP);
  • Neemt u kennis van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van enterprise content management (ECM) en de concrete inzet van content management binnen organisaties.
Startdatum

De Mastercourse IDM gaat van start op vrijdag 16 februari 2018.

Locatie De bijeenkomsten vinden plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam of in de directe nabijheid van de universiteit.
Bijeenkomsten De mastercourse bestaat uit 8 bijeenkomsten.
Prijs  €4.250,- (Mastercourse Editie VJ 2018)

 


Beleidsnotities met impact

Een notitie voorbereiden. Ontwikkelingen op een rij zetten. Een plan schrijven. Het is in elke (semi) overheidsorganisatie dagelijkse praktijk. Maar hoe krijgt uw beleidsnotitie de juiste invloed? Begin met het managen van de opdracht, dan denken, ordenen, argumenteren en dan pas formuleren. Met het juiste instrumentarium krijgt u een beleidsnotitie met impact.  

 Volg de online Masterclass Beleidsnotities met impact