Actualiteiten Bestuursrecht

Als ambtenaar beïnvloedt u vrijwel dagelijks het doen en laten van de individuele burger, soms met grote en vergaande gevolgen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat u, als vertegenwoordiger van de overheid, niet alleen het algemeen belang behartigt maar ook zijn individuele belangen in het oog houdt bij uw beslissingen.

In het programma Actualiteiten Bestuursrecht komen de bestuursrechtelijke basisbegrippen en de consequenties van het handelen binnen een bestuursrechtelijk kader uitgebreid aan bod. Niet alleen wordt uw kennis van de kernbegrippen van het bestuurs- en bestuursprocesrecht ‘opgefrist’, ook recente (wets)-wijzigingen worden besproken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters. De geboden casuïstiek biedt u de mogelijkheid uw kennis verder te verdiepen en vanuit een kritische houding toe te passen op reguliere bestuursrechtelijke situaties uit uw eigen praktijk.

Startdatum

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht is inmiddels van start gegaan. Wij verwachten in 2018 een nieuwe editie aan te bieden.

Locatie De bijeenkomsten vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam of in de directe omgeving van de universiteit
Bijeenkomsten Dit programma bestaat uit 6 bijeenkomsten
Prijs € 2.995,- 
In samenwerking met  

 


Blijf de concurrentie een stap voor

 Merkt u ook dat de concurrentie binnen de advocatuur snel verandert? Dat er steeds meer concurrentie is door nieuwe toetreders op de markt. Dat de klantentrouw afneemt. Dat uw clientèle een bredere adviseur verwacht dan uitsluitend een juridisch specialist. Dat uw cliënten een ondernemende advocaat verwachten, met kennis van hun business. Een advocaat met een overtuigend en begrijpelijk verhaal. Een kantoor dat in aanpak en in communicatie blijk geeft de vraag van zijn cliënten te begrijpen?

 Volg de online Masterclass Corporate Storytelling