Zeeverzekering

In de Praktijkleergang Zeeverzekering staat de schadeverzekering van maritieme risico's voortvloeiend uit scheepvaart en transport centraal.

In negen dagen wordt uw kennis van de zeeverzekering in recht en praktijk aanmerkelijk uitgebreid en in een bredere context geplaatst. Op een voor de praktijk relevante en toepasbare wijze krijgt u inzicht in en kennis over de zeeverzekering.  Naast een inleiding in algemene leerstukken van schadeverzekeringsrecht komt een keur van deelgebieden aan de orde. Voor een beter begrip van de technische en juridische achtergronden van (al dan niet) onder een zeeverzekering te dekken risico’s, wordt tevens aandacht besteed aan scheepvaarttechniek, zeerecht en vervoerrecht, alsmede aan processuele onderwerpen waaronder de rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht. Ook de internationale dimensie ontbreekt niet.

De leergang is zeker niet alleen geschikt voor juristen; de opleiding biedt zowel juristen als niet-juristen een aantrekkelijk platform om met elkaar in contact te komen rondom het recht én de praktijk van de zeeverzekering. 

Om de praktijkleergang met succes te kunnen afsluiten is het wenselijk dat u een opleiding op WO heeft voltooid en beschikt over enkele jaren praktijkervaring. Ook deelnemers met een HBO en/of niet-juridische achtergrond en meerdere jaren praktijkervaring kunnen deelnemen aan de leergang. Om uw competenties en ervaringen in beeld te krijgen en aansluiting hiervan met de praktijkleergang te verzekeren, verzoeken wij u een recent curriculum vitae mee te sturen. Wij nemen over uw deelname dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Startdatum De Praktijkleergang Zeeverzekering 2016-2017 is afgerond. Een nieuwe leergang verwachten we in 2019 aan te bieden.
Locatie De bijeenkomsten vinden plaats in het VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum
Bijeenkomsten De afgelopen leergang bestond uit 9 bijeenkomsten gevolgd door een mondeling examen.
Prijs De investering van de nieuwe leergang wordt t.z.t. bekend gemaakt.
                         


 
            
         

Blijf de concurrentie een stap voor

 Merkt u ook dat de concurrentie binnen de advocatuur snel verandert? Dat er steeds meer concurrentie is door nieuwe toetreders op de markt. Dat de klantentrouw afneemt. Dat uw clientèle een bredere adviseur verwacht dan uitsluitend een juridisch specialist. Dat uw cliënten een ondernemende advocaat verwachten, met kennis van hun business. Een advocaat met een overtuigend en begrijpelijk verhaal. Een kantoor dat in aanpak en in communicatie blijk geeft de vraag van zijn cliënten te begrijpen?

 Volg de online Masterclass Corporate Storytelling