Ketenregie

Lees ook de blog van kerndocent Frank Beemer: 'Doorzettingsmacht? Regie in ketens en netwerken'.


Steeds meer organisaties en concerns realiseren zich dat ze onderdeel zijn van een dynamische keten en/of samenwerkingsverband in hun streven om (maatschappelijke) opgaven aan te pakken met anderen waar zij geen directe leiding over hebben. Waar meerdere belangen een rol spelen, is de juiste manier van samenwerken een must. Ketensamenwerking kent dan ook vele voordelen, maar hoe kun je effectief regisseren zonder doorzettingsmacht? En hoe kun je interveniëren in de veelal onverwachte dynamiek van ketens en netwerken?

Juist voor deze regisseurs – en dat kunnen (implementatie)managers, ketenontwikkelaars, beleidsmedewerkers zijn – organiseren wij de Leergang Ketenregie. In zes bijeenkomsten leert u uw interventierepertoire te verbreden en belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, waardoor u als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren.

  • Interactieve kennisoverdracht;
  • Toepassen van concepten en instrumenten op uw eigen casuïstiek;
  • Reflectie en training op uw persoonlijke stijl en vaardigheden;
  • Hét platform voor ketenregisseurs.  

Waarom deze leergang?
Frank Beemer, de academic director, licht dit graag toe. 

"De Leergang Ketenregie kent een brede benadering waarbij uitwisseling tussen uiteenlopende domeinen en markten centraal staan. Die uitwisseling wordt door de deelnemers als heel verrijkend ervaren, juist omdat de onderliggende patronen dezelfde zijn."

Bent u op zoek naar een smallere benadering, gericht op de specifieke omstandigheden in de zorg? Graag attenderen wij u op de Leergang Ketenregie in de Zorg. De leergang kent dezelfde didactische opzet en benadering, maar biedt docenten en inhoudelijke onderdelen die ingaan op de specifieke omstandigheden  in de context van de actuele ontwikkelingen, de regelgeving en financiering, en dominante cultuur in de zorg.  

Startdatum De Leergang Ketenregie gaat op vrijdag 6 april 2018 van start. Bekijk alle datums
Locatie De bijeenkomsten vinden plaats in het Novotel Brainpark te Rotterdam
Bijeenkomsten Deze leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten
Prijs € 5.950,-


Partner

BeAMeR

Notities met gewicht

Een notitie voorbereiden. Ontwikkelingen op een rij zetten. Een plan schrijven. Het is in elke (semi) overheidsorganisatie dagelijkse praktijk. Maar hoe krijgt uw beleidsnotitie de juiste invloed? Begin met het managen van de opdracht, dan denken, ordenen, argumenteren en dan pas formuleren. Met het juiste instrumentarium krijgt u een beleidsnotitie met impact.

Volg de online Masterclass Beleidsnotities met Impact