De Psychologie van Regie: Simulatie 'The Yacht Club'

Werken met de relationele dynamiek van samenwerking

Samenwerking is een kritische en onmisbare competentie in onze samenleving. De meesten onder ons hebben echter geleerd te concurreren en niet samen te werken. Traditionele leiderschapsmodellen zijn niet toepasbaar in huidige situaties waar hiërarchische verhoudingen ontbreken. Samenwerking vraagt om effectieve samenwerkingsrelaties tussen mensen en in groepen. De effectiviteit van de regisseur wordt sterk bepaald door de manier waarop deze de relationele dynamiek kan leiden: de “psychologie van regie”. Als deelnemer aan de simulatie The Yacht Club ervaart u aan den lijve wat er onder de waterlijn binnen een groep gebeurt en leert u hoe u de psychodynamiek van samenwerking kunt sturen.

De simulatie

De basis van de simulatie wordt gevormd door een probleemsituatie uit het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Grote werkloosheid dreigde te ontstaan nadat de scheepswerf op het eiland Kotlin in de Golf van Finland als gevolg van de politieke ontwikkelingen geen orders van de Russische marine meer ontving. De simulatie helpt mensen bewust te maken van de complexiteit van conflict en samenwerking tussen een veelvoud aan groepen of organisaties. Naast een instrument tot ervaringsleren biedt The Yacht Club een schat aan observaties over hoe menen en groepen met elkaar omgaan in een situatie die wordt gekenmerkt door vele problemen, belangen en interafhankelijkheden. De Yacht Club is oorspronkelijk ontwikkeld door Leopold Vansina, toen hij les gaf aan de Leti-Lovanium International Business school te St. Petersburg (Vansina, Taillieu en Schruijer, 1999).

Resultaat

Tijdens de simulatie 'The Yacht Club' doet u (nadere) inzichten op over de relationele dynamiek van samenwerking. U ervaart de effecten van het gedrag van anderen en hun eigen gedrag en interventies daarin. Na de simulatie bent u zich meer bewust van de relationele spanningen in de samenwerking, begrijpt u waar deze vandaan komen en wat het met uzelf doet. Tevens beschikt u over verschillende handelingsalternatieven om de spanningen bij uzelf en in het samenwerkingsverband te hanteren.

Doelgroep

De simulatie is interessant voor programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, adviseurs, ketenregisseurs en proces- en programmamanagers die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij het realiseren van samenwerkingsprocessen en veranderingen binnen afdelingsoverstijgende ontwikkelingsprogramma’s en -projecten in grotere organisaties.

Werkwijze en programma

U leert over samenwerking over organisatiegrenzen heen en het leiden van samenwerkingsprocessen, over intergroepsrelaties en grensrollen. Dit terwijl u zichzelf ontmoet in de rol die u inneemt en de wijze waarop u onbekende uitdagingen aangaat. Tijdens de reflectie worden concepten en observaties ingebracht aan de hand van de dynamiek die zich ontvouwde. Hiermee leert u deze processen begrijpen en verkent u alternatieve gedragingen die effectiever kunnen zijn.

De simulatie duurt twee dagen plus een avond op de eerste dag, inclusief nabespreking. Dag 1 duurt van 09.30 uur tot 21.00 uur, dag 2 van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Investering

De kosten voor deelname bedragen € 1.425,-, Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, diner, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw. Overnachting is mogelijk, maar niet inbegrepen in de prijs. Het dichtsbijzijnde hotel is het Inntel Hotel Rotterdam.

Docent en begeleiding

De begeleiding is in handen van prof.dr. Sandra Schruijer (directeur Professional Development International BV; hoogleraar Organisatiewetenschap, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht; hoogleraar Organisatiepsychologie, Tias School for Business and Society). Sandra Schruijer heeft de simulatie al vele malen, op verschillende continenten begeleid.

Startdatum

De Psychologie van Regie: Simulatie 'The Yacht Club' vindt plaats op 30 november en 1 december 2017

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats bij het VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum te Rotterdam

Bijeenkomsten

De 2-daagse simulatie bestaat uit 2 dagen plus een avond tijdens de eerste dag

Prijs

€ 1.425,- (Erasmus Academie is vrijgesteld van btw)