Zoeken

Filosofie studeren in modules

Volg losse cursussen of bouw uw bachelor op in modules

Heeft u ook altijd al filosofie willen studeren? Exclusief via Erasmus Academie kunt u alle onderdelen van de bacheloropleiding van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit op individuele basis volgen. U kunt kiezen voor losse cursussen, een combinatie van vakken over een bepaald interessegebied of u kunt zelfs uw gehele bachelor als deeltijdvariant in modulevorm afronden. U betaalt dus alleen voor de cursussen waarvoor u zich heeft ingeschreven. U volgt de cursussen samen met de reguliere studenten en sluit elk vak af met een tentamen. De Rotterdamse faculteit behoort tot de beste in Nederland!*

√  U kiest de cursussen waarin u geïnteresseerd bent
√  U krijgt les van aansprekende docenten
√  U heeft de mogelijkheid om ook in de avonduren college te volgen
√  U betaalt geen collegegeld, maar betaalt per cursus
√  U volgt onderwijs bij de beste opleiding Wijsbegeerte van Nederland*
√  U heeft de mogelijkheid het bachelor diploma Wijsbegeerte te halen


 "Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten.”

                                                         Desiderius Erasmus (1469-1536)


Filosofie studeren is even avontuurlijk als veeleisend. Het zijn onderwerpen die onder je huid gaan zitten en die je niet onberoerd laten. Filosofen gaan door met vragen waar andere stoppen. Het is de ‘moeder aller wetenschappen’, maar het is ook een uiterst actuele studie. Filosofie geeft antwoorden op tal van hedendaagse levensvragen. Het past bovendien goed in de moderne hang naar zingeving: waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Het is enerverend en intrigerend.

Toelating

Voor het volgen van individuele cursussen bestaan geen formele toelatingseisen.

Wie echter ook zijn Bachelor Wijsbegeerte wil halen dient te beschikken over:

  • een afgeronde vwo-opleiding
  • of een propedeuse- of einddiploma van een erkende hbo- of universitaire opleiding,
  • of het afgeronde toelatingsexamen colloquium doctum (CD) van de EUR .

Klik hier voor veelgestelde vragen over studeren van filosofie in modules


*Topopleiding

De Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt gedegen en vernieuwend onderwijs en onderzoek. Volgens de visitatierapporten Onderwijs en Onderzoek behoort de Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte tot de beste van Nederland. Het onderwijs wordt positief gewaardeerd en de faculteit is reeds geruime tijd opvallend succesvol in het verwerven van onderzoeksubsidie, met name bij NWO. 

De opleiding filosofie in Rotterdam is daarnaast volgens de Keuzegids Universiteiten voor het derde achtereenvolgende jaar tot topopleiding benoemd. Zij onderscheiden zich door positieve studentenoordelen over de hele linie. De studenten vinden de colleges interessant en zijn goed te spreken over de begeleiding en feedback van hun docenten. Zij leren hen uitstekend logisch en kritisch te denken. In Rotterdam wordt de studielast evenwichtig gespreid over het jaar aangeboden.

Startdatum In het Cursusoverzicht vindt u een overzicht van alle cursussen en startdatums. 
Locatie De bijeenkomsten vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Studiebelasting Elke cursus omvat 3,75 studiepunten (ECTS). De complete Bachelor Wijsbegeerte omvat 180  ECTS.
Prijs 2017-2018
De prijs per cursus bedraagt €251,25, incl. tentamen en een hertentamen.