Wat kan ik weten? Waarvan kan ik zeker zijn?
Modules theoretische filosofie: kentheoretische vraagstukken

Theoretische filosofie studeren in modules

Theoretische filosofie: richt zich op de vraag ‘Wat kan ik weten?’. De analytische en logicavakken vallen binnen dit thema. 

Voorkennis van Logica vakken vereist. De volgorde van het volgen van Logica modules is: Inleiding Logica (Ba1, blok 3B), Metafysica en Predicatenlogica (Ba2, blok 2A), Verzamelingenleer en Taalfilosofie (Ba2, blok 4A) & Bewustzijnsfilosofie en Modale Logica  (Ba2, blok 4B).

StudiejaarStartweekModule
Ba231/8/2020Philosophy of Science I
Ba15/10/2020Thought Experiments
Ba25/10/2020Philosophy of Science II
Ba216/11/2020Metafysica en Predicatenlogica
Ba24/1/2021Philosophy of Science III
Ba18/2/2021Analytische Filosofie
Ba115/3/2021Inleiding Logica
Ba23/5/2021Verzamelingenleer en Taalfilosofie 
Ba27/6/2021Bewustzijnsfilosofie en Modale Logica

 

De genoemde datums zijn de aanvangsdatums van het betreffende blok waarin de module van start gaat en niet de daadwerkelijke datum van de colleges. De Timetables per module zijn vanaf 10 augustus te downloaden via de Course Guide.