Wat kan ik weten? Waarvan kan ik zeker zijn?

Modules theoretische filosofie: kentheoretische vraagstukken

Theoretische filosofie: richt zich op de vraag ‘Wat kan ik weten?’. De analytische en logicavakken vallen binnen dit thema. 

Voorkennis van Logica vakken vereist. De volgorde van het volgen van Logica modules is: Inleiding Logica (Ba1, blok 3B), Metafysica en Predicatenlogica (Ba2, blok 2A), Verzamelingenleer en Taalfilosofie (Ba2, blok 4A) & Bewustzijnsfilosofie en Modale Logica  (Ba2, blok 4B).

De genoemde datums zijn de aanvangsdatums van het betreffende blok waarin de module van start gaat en niet de daadwerkelijke datum van de colleges. De Timetables per module zijn vanaf 10 augustus te downloaden via de Course Guide.

Houd mij op de hoogte over Filosofie bij Erasmus Academie

Ontvang geheel vrijblijvend informatie over filosofie studeren in modules

Michel Foucault

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen