Erasmus Academie: maatschappelijk gedreven
Academisch en voor iedereen

Wat is Erasmus Academie?

Erasmus Academie voor een leven lang leren is een sociaal-maatschappelijk gedreven onderneming. Niet winst, maar impact via onderwijs is uiteindelijk ons streven. 

Breed toegankelijk

Ons academisch onderwijsaanbod omvat specialistische en competentiegerichte opleidingen voor professionals en verdiepende cursussen en kennisevenementen voor een algemeen publiek. Waarbij de meer commercieel gedreven opleidingen het via interne subsidiëring mede mogelijk maken dat het verdiepende onderwijs, ook voor Rotterdammers met een smalle beurs, breed toegankelijk is en blijft.

Inclusief en divers

Inclusiviteit en diversiteit zijn in dat kader belangrijke doelstellingen. Deelname aan onze opleidingen en cursussen moet ook mogelijk zijn voor particulieren, kleine MKB-bedrijven en zelfstandigen die het cursusgeld niet kunnen betalen. Met als gevolg een grotere diversiteit binnen onze opleidingen. Erasmus Academie is mede daarom bezig om via het  Erasmus Academie Fonds subsidies te werven om ons onderwijs voor zo veel mogelijk groepen toegankelijk te maken en te houden. 

Impact boven winst

Daarnaast wordt de winst die Erasmus Academie maakt zo veel mogelijk ingezet voor het bereiken van onze doelstellingen: maatschappelijke impact creëren door baanbrekend en inclusief onderwijs te ontwikkelen op het snijvlak van wetenschap, werk en samenleving. 

Onderdeel van de EUR

Erasmus Academie BV, opgericht op 19 maart 1996, is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerst als Erasmus Plus en sinds 2006 onder de huidige naam, organiseert Erasmus Academie al 24 jaar gespecialiseerde, meer competentiegerichte opleidingen voor professionals tot verdiepende cursussen voor een breed en algemeen (Rotterdams) publiek.

Maatschappelijk betrokken

Ook de Erasmus Universiteit heeft leven lang leren en het creëren van 'positieve maatschappelijke impact' hoog in haar nieuwe strategie geplaatst (download als pdf): "Het is de kern van onze maatschappelijke betrokkenheid. [...] Het kenmerkt wie we zijn als Erasmus Universiteit Rotterdam en hoe wij denken en doen. Wij willen onze meerwaarde leveren, niet als kennis­ instituut op afstand, maar als kenniscentrum midden in de maatschappij, altijd in dialoog met anderen."

Holding BV

Erasmus Academie BV is een van de 20 werkmaatschappijen van de EUR Holding BV.  De werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van onderwijs, onderzoek en/of advies. De EUR is 100% aandeelhoudster van EUR Holding en EUR Holding is 100% aandeelhoudster van de werkmaatschappijen.

Erasmus Academie: Maak tijd voor Verdieping

Tijd voor verdieping