Erasmus Academie voor een leven lang ontwikkelen: maatschappelijk gedreven

Academisch en voor iedereen
Erasmus Academie leven lang leren

Erasmus Academie voor een leven lang ontwikkelen is een sociaal-maatschappelijk gedreven onderneming. Impact via onderwijs staat bij ons voorop. Erasmus Academie is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Brug tussen wetenschap, werk en samenleving

Een opleiding volgen bij Erasmus Academie betekent altijd nog tijd nemen voor verdieping. Maar wij streven naar meer. Wij zoeken naar verbinding: tussen onderwijs van academisch niveau dat een brug is tussen wetenschap, werk en samenleving en dat voor brede groepen in de samenleving.

Onze missie luidt: kennisoverdracht en het bevorderen van leven lang ontwikkelen onder brede groepen van de samenleving, in de verschillende stadia van het leven. Erasmus Academie  organiseert en ontwikkelt daartoe op eigen initiatief dan wel op verzoek van derden duurzame, niet-initiële en multidisciplinaire hoger onderwijsprojecten om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren.

Leven lang ontwikkelen

De focus op leven lang ontwikkelen sluit ook goed aan bij een van de nieuwe doelstellingen van de EUR. In de nieuwe strategie van de EUR staat maatschappelijke impact centraal. Dat geldt ook voor Erasmus Academie; ons onderwijs moet impactvol zijn. Voor organisaties, werkenden en niet-werkenden, van jong tot oud. Via een aanbod van gevarieerd en interdisciplinair, cursorisch onderwijs op academisch (Ba) niveau. Waarbij je kennis, inzichten en moderne vaardigheden aanbieden die activeren en inspireren, aanzetten tot innovatie en kritische reflectie. En die bijdragen aan modern burgerschap, duurzame samenleving, toekomstgericht werken en wendbaar (publiek) ondernemerschap.

Inclusief en divers

Erasmus Academie is verder Inclusief en divers. We willen met ons onderwijs een bredere groep bereiken dan alleen hoogopgeleide, witte Nederlanders. Deelname aan onze opleidingen  moet ook mogelijk zijn voor particulieren, kleine MKB-bedrijven en zelfstandigen die het cursusgeld niet kunnen betalen. Met als gevolg een grotere diversiteit binnen onze opleidingen. Erasmus Academie is heeft daarom het  Erasmus Academie Fonds opgericht, om subsidies te werven om ons onderwijs voor zo veel mogelijk groepen toegankelijk te maken en te houden. 

Impact boven winst

Winst is nodig voor een gezonde onderneming, ook voor Erasmus Academie. Maar het is niet het belangrijkste.  De winst die Erasmus Academie maakt wordt zo veel mogelijk ingezet voor het bereiken van onze doelstellingen: maatschappelijke impact creëren door baanbrekend en inclusief onderwijs te ontwikkelen op het snijvlak van wetenschap, werk en samenleving. 

Verbinding en partnerschappen

Als sociaal-maatschappelijk gedreven onderneming vinden wij het belangrijk om een actieve dialoog met relevante stakeholders en partners. Als Rotterdams universitair instituut zoeken wij naar waardevolle en duurzame samenwerking met lokale instituties en organisaties. Maar ook buiten de stad zijn we bezig relaties te leggen die de doelstelling van ons onderwijs en die van maatschappelijke impact dienen.

Onderdeel van de EUR

Erasmus Academie BV, opgericht op 19 maart 1996, is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerst als Erasmus Plus en sinds 2006 onder de huidige naam, organiseert Erasmus Academie al 24 jaar gespecialiseerde, meer competentiegerichte opleidingen voor professionals tot verdiepende cursussen voor een breed en algemeen (Rotterdams) publiek.

Maatschappelijk betrokken

Ook de Erasmus Universiteit heeft leven lang ontwikkelen en het creëren van 'positieve maatschappelijke impact' hoog in haar nieuwe strategie geplaatst (download als pdf): "Het is de kern van onze maatschappelijke betrokkenheid. [...] Het kenmerkt wie we zijn als Erasmus Universiteit Rotterdam en hoe wij denken en doen. Wij willen onze meerwaarde leveren, niet als kennis­ instituut op afstand, maar als kenniscentrum midden in de maatschappij, altijd in dialoog met anderen."

Holding BV

Erasmus Academie BV is een van de 16 werkmaatschappijen van de EUR Holding BV.  De werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van onderwijs, onderzoek en/of advies. De EUR is 100% aandeelhoudster van EUR Holding en EUR Holding is 100% aandeelhoudster van de werkmaatschappijen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen