Erasmus Academie BV
Factuurvoorwaarden voor leveranciers

Help ons uw factuur tijdig te betalen

Erasmus Academie B.V. hecht veel waarde aan uw goederen en/of diensten. Deze pagina maakt in inzichtelijk hoe u kunt helpen voorkomen dat de verwerking en betaling van uw factuur onnodige vertraging oploopt. Uiteraard moet uw factuur voldoen aan de wettelijke voorwaarden, die u kunt vinden op www.belastingdienst.nl.

Vermeld op uw factuur:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van uw bedrijf.

 • Vermeld het juiste adres: Erasmus Academie, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
 • Naam en kamernummer van uw contactpersoon bij Erasmus Academie
 • Budgetnummer (top wbs element)
 • E-mailadres van uw contactpersoon
 • Omschrijving van de geleverde goederen/diensten in overeenstemming met de bestelling
 • Uw IBAN rekeningnummer
 • Uw KvK-nummer, BTW-nummer en correcte vermelding van de BTW bedragen

Zet deze gegevens altijd op het eerste blad van de factuur!

NB. Zonder het juiste en door ons aangeleverde budgetnummer kunnen wij uw factuur niet verwerken!

Wat kunt u verder doen voor een tijdige betaling?

 • Dien uw factuur zo snel mogelijk na levering van goederen en diensten in
 • Vermeld BTW vrijgesteld, 6% en 21% apart
 • Vermeld, indien van toepassing, verrekenbare en niet verrekenbare BTW apart.
 • Vermeld bij een creditnota altijd dezelfde gegevens als op de debetnota, dus niet alleen het debetnotanummer
 • Elektronische facturen in PDF kunt u mailen naar het emailadres van de contactpersoon
 • Hardcopy facturen kunt u sturen t..a.v. contactpersoon (inclusief kamernummer)
 • Verstuur facturen altijd maar één keer, dus niet zowel elektronisch als per post
 • Dien creditfacturen gescheiden van nieuwe debetnota’s in

Wat moet u nooit doen indien u een factuur verstuurt?

 • Een bestelling accepteren of factureren zonder dat u een Erasmus Academie budgetnummer heeft ontvangen
 • Zonder overleg met de besteller een Erasmus Academie budgetnummer gebruiken van een eerdere bestelling door Erasmus Academie B.V.
 • Andere prijzen, hoeveelheden of omschrijvingen gebruiken dan op de bestelling staan
 • Facturen indienen die de totale bestelwaarde overschrijden
 • Debet- en creditfactuur (zonder afstemming) met elkaar verrekenen

Dave van Rutten, administrateur Erasmus Academie

E-mailadres
vanrutten@erasmusacademie.nl
Telefoon
+31 (0)10 408 2722
Kamer
M6-15
Ruimte
Van der Goot building | Building