De impact van Erasmus Academie

Aligned met de strategische doelen van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Impact van Erasmus Academie

Erasmus Academie (EA) noemt zich nadrukkelijk ‘academie voor leven lang ontwikkelen’. In de visie van Erasmus Academie is leven lang ontwikkelen een absolute noodzaak.

Leven lang ontwikkelen zorgt ervoor dat als je werkt, je permanent de kennis en vaardigheden bezit die je nodig hebt en dat organisaties wendbaar en weerbaar zijn en blijven. Maar ook dat maatschappelijke samenhang gegarandeerd is en dat je als individuele burger met nieuwe kennis en competenties grip houdt op een wereld die altijd in beweging is en erachter komt dat je letterlijk nooit te oud bent om te leren.

“For at least a decade, lifelong learning has been considered essential for individuals and societies to navigate a rapidly changing world of work shaken by globalisation, technological and environmental changes as well as demographic changes. In the aftermath of the Covid 19 pandemic, it is essential that lifelong learning becomes a reality to all individuals since the crisis has further accelerated the transformation in our economy and skills needs.” Bron: OECD Skills Outlook 2021 - learning for life 

Vanuit haar opgave levert Erasmus Academie daarnaast een belangrijke bijdrage aan de strategie van de Erasmus Universiterit Rotterdam.  

“Een lerende samenleving impliceert levenslang leren. Dit is van fundamenteel belang om een antwoord te vinden op de uitdagingen van economische en maatschappelijke veranderingen en duurzame ontwikkeling. Levenslang leren bedient de Erasmus alumni door ze tijdens hun professionele leven uitzonderlijke leermiddelen te bieden.” Bron: EUR Strategie 2024  

Impact

Onze opleidingen en de verbondenheid met de Erasmus Universiteit, dragen expliciet bij aan het creëren van een positieve maatschappelijke impact. Met ons onderwijs leren wij onze deelnemers en opdrachtgevers “hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen beter te begrijpen en leveren wij met ons onderwijs een bijdrage aan de oplossing ervan”.  

► De afgelopen 5 jaar, sinds 2016, hebben ruim 4300 professionals bij Erasmus Academie een opleiding of masterclass gevolgd (zie appendix A). Daarnaast hebben we in dezelfde periode voor 30 bedrijven en organisaties een of zelfs meerdere incompany trajecten verzorgd.
 

Leven lang ontwikkelen

Als een van de weinige, zo niet enige bv., is het onderwijs van Erasmus Academie gericht op mensen in verschillende fasen van hun leven: van werkenden in verschillende momenten van hun professionele carrière tot individuele burgers van jong tot oud die gewoon verder willen leren. We doen dat bovendien met verschillende typen onderwijs: klassikaal, online, formeel en informeel. We zijn daarmee in lijn met de visie van de OECD op leven lang leren, en die van de EUR

► De afgelopen 5 jaar, sinds 2016, telde Erasmus Academie in totaal 15093 inschrijvingen voor haar cursussen. Veel deelnemers volgen daarbij twee of zelfs meer cursussen (zie appendix B). Bovendien is sinds de invoering van online cursussen, de geografische spreiding van deelnemers sterk veranderd; kwamen deelnemers eerst voornamelijk uit de regio Rijnmond, thans zie je een geografische spreiding over heel Nederland en zelfs daarbuiten.

Alumni

Alumni zijn belangrijk voor zowel Erasmus Academie als de Erasmus Universiteit. In de Strategische visie van de EUR wordt steeds benadrukt dat er een warme band moet zijn tussen de alma mater en haar afgestudeerden. Onderwijs in de vorm van leven lang leren is daarvoor een belangrijk instrument. Daarin speelt Erasmus Academie een belangrijke rol. 

► Bijna 20% van de deelnemers aan onze opleidingen is alumnus van de Erasmus Universiteit Rotterdam of van Erasmus Academie. Dat betekent dat steeds meer mensen een tweede opleiding of cursus bij Erasmus Academie volgt.

Talentmanagement

Talentmanagement is een belangrijk strategisch thema voor de meeste organisaties. Dat geldt ook voor de EUR. Door te investeren in de medewerkers, wil de universiteit "het beste uit haar mensen naar boven halen en hun volledige potentieel benutten in binnen de context van een steeds veranderende wereld". Erasmus Academie draagt daaraan bij met incompany trajecten voor medewerkers.

► Erasmus Academie heeft voor meer dan 30 organisaties - inclusief de Erasmus Universietit Rotterdam - incompany trajecten ontwikkeld en zo bijgedragen aan het realiseren van het strategische zo belangrijke thema van talentmanagement.

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen