FAQ

Veel gestelde vragen

 • Advies
 • Annulering
 • Belasting
 • Erasmus Academie en de EUR
 • Inschrijven
 • Kwaliteit
 • Masterclass, mastercourse of leergang
 • Parkeren
 • Postacademisch onderwijs
 • Studiefaciliteiten
 • Studiekosten
 • Toelatingseisen
 • Vervanging
 • Voorlopige inschrijving
 • Misschien wilt u een persoonlijk advies of een cursus wel bij u past of wilt u meer weten over incompanytrajecten. U kunt dan altijd vrijblijvend contact opnemen met Andreas Markus, Programmamanager zakelijke markt, tel. +31 10 408 1819, markus@erasmusacademie.nl        

 • Erasmus Academie behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren, bijvoorbeeld als er te weinig inschrijvingen zijn. U wordt dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dit feit. In geval van annulering kunt u ervoor kiezen om te worden doorgeplaatst naar een volgende editie van de cursus of dat reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd worden.

  Natuurlijk kan het ook voorkomen dat u uw deelname aan een cursus wilt annuleren. In dat geval vragen wij u ons hiervan schriftelijk (brief, fax of e-mail) en met opgaaf van redenen op de hoogte te stellen. U kunt kosteloos annuleren indien u binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van uw aanmelding uw deelname herroept (tenzij de startdatum van de opleiding binnen die termijn is gelegen en/of u met het oog op de startdatum van de opleiding EA heeft verzocht binnen die termijn cursusmateriaal op te sturen). Daarbuiten bent u de volgende administratie-/annuleringskosten verschuldigd (zie Algemene Voorwaarden):

  • 20% van de cursusprijs tot een maximum van € 250 bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de Opleiding;
  • Daarna tot aanvang van de Opleiding 75% van de cursusprijs
  • Na aanvang van de Opleiding tot einde van de Opleiding 100% van de cursusprijs.

  U kunt bij annulering wel altijd kosteloos een vervanger sturen (zie vervanging). 

 • Studiekosten die u als particulier betaalt voor een cursus kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Er geldt een drempel van € 250 en een maximum aftrekbedrag van € 15.000 (2009). De belastingdienst hanteert verder de volgende voorwaarden:
  •    De cursus is gericht op uw beroep of toekomstige beroep;
  •    Er is sprake van een leertraject, d.w.z. dat u tijdens het verwerven van kennis onder deskundige leiding of toezicht stond.
  Raadpleeg de website van belastingdienst (www.belastingdienst.nl) voor meer informatie en voor de meest recente regels voor de regeling voor studiekosten.

  Bedrijven en ondernemers kunnen scholingskosten als bedrijfskosten in mindering brengen op de winst. Voor bedrijven geldt geen drempelbedrag. Raadpleeg de website van belastingdienst (www.belastingdienst.nl) voor meer informatie en voor de meest recente regels voor de regeling voor studiekosten.

 • Erasmus Academie is een van de twaalf werkmaatschappijen van de EUR Holding BV. De werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van contractonderwijs, contractonderzoek en/of kennisexploitatie. De Erasmus Universiteit Rotterdam is 100% aandeelhoudster van EUR Holding en EUR Holding is 100% aandeelhoudster van de werkmaatschappijen. Daarnaast valt Erasmus Academie BV bestuurlijk gezien onder de verantwoordelijkheid van de Erasmus School of Economics. Alle werkmaatschappijen van de Erasmus Univeristeit Rotterdam vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een van de faculteiten.       

 • Inschrijven voor een cursus bij Erasmus Academie kan zowel via het internet als schriftelijk. Op www.erasmusacademie.nl vindt u ons complete cursusaanbod plus inschrijfformulieren. Bij de cursusen in de studiegids staan ook de directe links naar de desbetreffende webpagina’s vermeld.

 • Alle cursussen van Erasmus Academie staan onder auspiciën van een academic director. Deze kerndocent is meestal een hoogleraar en vrijwel altijd verbonden aan een faculteit van de Erasmus Universiteit. De academic director is een erkend deskundige op het vakgebied van een cursus en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het leertraject, inclusief zaken als de keuze van docenten, de rode draad van het programma, leerdoelen en opdrachten.

  Verder zijn alle cursussen waarvoor een certificaat van de EUR wordt uitgereikt, ingeschreven in het EUR-register voor niet-initiële opleidingen. Dat betekent dat de inhoud en opzet van de cursus door de  decaan van de aan de cursus gelieerde faculteit en het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam is goedgekeurd.

  Daarnaast evalueert Erasmus Academie haar cursussen na elke bijeenkomst. De uitkomsten van de evaluaties worden altijd teruggekoppeld aan de (kern)docenten. Zo kunnen tussentijds nog aanpassingen worden gemaakt die van belang zijn voor u als cursist.

 • Erasmus Academie onderscheidt diverse soorten cursussen: masterclass, mastercourse en leergang. Het verschil zit hem in de focus en de zwaarte. Erasmus Academie hanteert de volgende normen:

  Masterclass: kan zowel theoretisch verdiepend als meer algemeen gericht zijn, maar heeft een studiebelasting van minder dan 168 studiebelastinguren. Het niveau van de cursus is academisch, de toelatingseisen zijn echter minder streng dan bij een mastercourse of leergang; een denk -en werkniveau op tenminste hbo-niveau is ook vaak voldoende.

  Mastercourse: is vooral een theoretisch georiënteerde, gespecialiseerde cursus, gericht op een specifiek onderwerp, met een studiebelasting van tenminste 168 studiebelastinguren, die gegeven wordt op het niveau van een master-opleiding. De toegangseisen zijn minimaal een afgeronde hbo-opleiding. De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht. 

  Leergang: verschilt van een mastercourse doordat het breder is qua oriëntatie en niet zozeer een specifiek aspect tot onderwerp heeft, maar bijvoorbeeld een sector of een verzameling. Verder geldt ook voor de leergang een minimale studiebelasting van tenminste 168 studiebelastinguren en toegangseis van tenminste een afgeronde hbo-opleiding. De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht. Voorbeelden zijn de PALA en het Opfrisprogramma voor Juristen.

 • De Woudestein-campus van de Erasmus Universiteit telt verschillende parkeerterreinen. Voor bezoekers geldt een parkeertarief van € 0,50 per 20 minuten, tot een maximum van € 10,00 per dag (dagtarief). Voor de meeste van onze cursussen ontvangen cursisten op de dagen dat zij les hebben een gratis uitrijdkaart. Op deze kaart vindt u de parkeerterreinen op de campus Woudestein.       

 • Erasmus Academie is een van de instituten voor postacademisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij onderscheidt zich doordat Erasmus Academie voor haar cursussen samenwerkt met alle faculteiten. Daarnaast is er nog een aantal grote en kleine, al dan niet gespecialiseerde aanbieders van zowel opleidingen als cursussen, zoals de RSM, EURAC, IHS en diverse faculteiten.  

 • Afhankelijk van het soort cursus dat u bij Erasmus Academie volgt, ontvangt u van de Erasmus Universiteit een studentnummer en collegekaart. Dat is meestal het geval bij de wat langer durende cursussen (een leergang). Met uw collegekaart kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de Universiteitsbibliotheek en digitale databanken, de sportfaciliteiten op de EUR of tegen studententarief software voor uw computer kopen.

 • Erasmus Academie maakt gebruik van topdocenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en van erkende specialisten uit de beroepspraktijk. Die combinatie geeft u de zekerheid dat u het beste onderwijs krijgt. In het cursusgeld zit verder inbegrepen al het cursusmateriaal, de verplichte literatuur, dagarrangementen (koffie/thee en lunch) en gratis parkeren op de EUR. Erasmus Academie streeft altijd naar een optimale prijs/kwaliteitverhouding.       

 • De cursussen van Erasmus Academie worden gegeven op academisch niveau. Dat wil zeggen dat ze goed te volgen zijn voor mensen met een afgeronde universitaire of hbo-opleiding, maar ook voor mensen met minimaal een hbo denk- en werkniveau, tenzij anders vermeld. Voor sommige cursussen gelden speciale opleidingseisen of competentieniveaus. In enkele gevallen is er een toelatingsprocedure in de vorm van een intakegesprek. Dit staat altijd vermeld. Ook indien getwijfeld wordt over het opleidingsniveau van studenten, kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

 • Deelnemers die verhinderd zijn om aan een cursus deel te nemen en een vervanger willen sturen, moeten dit vooraf schriftelijk (brief of e-mail) bij Erasmus Academie kenbaar maken. Er worden in dat geval geen extra kosten in rekening gebracht. Indien er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een cursus, dan dient de vervanger wel afzonderlijk door Erasmus Academie te worden toegelaten.