Onderwijs=grondstof van vooruitgang
Kies nu voor Tijd voor Verdieping. Ad Hofstede, directeur Erasmus Academie

Het belang van onderwijs

Onderwijs is geen luxe, integendeel. Onderwijs is de grondstof van onze samenleving. Onze economie is ervan afhankelijk, maar ook onze sociale en politieke waarden en instituties. Dat wordt steeds duidelijker.

Onderwijs is daarom meer dan leren alleen. Onderwijs is er ook om te activeren en uit te dagen. Onderwijs inspireert en innoveert, onderwijs leert mensen kritisch nadenken. Jong en oud!

Dat is voor Erasmus Academie Tijd voor Verdieping.

Ad Hofstede, Directeur Erasmus Academie

Kernwaarden

Tijd voor verdieping komt ook terug in onze kernwaarden. De kernwaarden van Erasmus Academie laten zien waar de organisatie voor staat en wie we willen zijn. Zowel extern, naar klanten en relaties, als intern, naar onze collega's. Het geeft de cultuur weer van onze organisatie en onze mensen. Deze waarden zijn wat ons stuurt, wie we zijn. Ze geven aan wat u van ons kunt verwachten:

  • Inspiratie
  • Innovatie
  • Samenwerken
  • Duurzaam 
  • Betrokkenheid

Inspiratie

Erasmus Academie gelooft in prikkelende, kwalitatief hoogwaardige kennis die inspireert en motiveert. Kennis die voortkomt uit wetenschappelijke research en voor onze klanten praktisch toegankelijk en bruikbaar is gemaakt. Kennis ook waarmee onze klanten anderen én hun organisaties kunnen inspireren.

Tegelijk willen wij geïnspireerd en gemotiveerd worden door onze klanten én door onze collega’s. Door te luisteren naar suggesties en opmerkingen en die ter harte te nemen in ons werk.

Innovatie

Erasmus Academie gelooft in de kracht van vernieuwing en verbetering. Daarom zijn we constant op zoek naar nieuwe onderwerpen en nieuwe kennisgebieden die bruikbaar kunnen zijn voor onze klanten en naar nieuwe onderwijsvormen om die kennis met hen te delen.

Wij geloven ook in vernieuwing als een stuwende kracht om onze eigen organisatie te verbeteren. Niet alleen de individuele medewerker, maar ook de organisatie als geheel, willen we uitdagen om zich te vernieuwen en te verbeteren.


Samenwerken

Erasmus Academie gelooft dat samenwerking de sleutel is tot succes. In samenwerking met de Erasmus Universiteit, met onze partners én met onze klanten. In samenwerking die leidt tot het ontginnen van nieuwe kennis en nieuwe opleidingen. En natuurlijk in samenwerking die leidt tot kwalitatief het beste onderwijs dat mogelijk is. 
Samenwerking staat bij Erasmus Academie ook voor collegialiteit. Alleen via samenwerking met collega’s bereiken we onze doelen, verbeteren we ons en komen we tot de best mogelijke dienstverlening aan onze klanten.

Duurzaam

Erasmus Academie gelooft in kennis die een bijdrage levert aan een duurzame ontwikkeling. Aan kennis die een blijvend effect heeft op zowel het individu als organisaties. Dat stelt eisen aan het design van onze opleidingen. Die worden dan ook zo ontwikkeld dat onze klanten optimaal profiteren van de investering die zij doen.

Erasmus Academie gelooft ook in het belang van duurzame relaties met onze klanten en collega’s. Dat betekent dat we ons inspannen voor relaties die bestand zijn tegen de tijd en willen investeren in de toekomst.

Betrokken en divers

Erasmus Academie gelooft dat kennis moet bijdragen aan een rechtvaardige en open samenleving. Ons ideaal zijn opleidingen die niet alleen bijdragen aan zakelijke ambities, maar ook aan meer betrokkenheid bij de wereld, persoonlijke ontwikkeling en kritisch oordeelsvermogen. Kennis moet de ogen openen voor de ander en het andere, voor diversiteit en wisselend perspectief.

Diezelfde openheid vindt Erasmus Academie ook voor de eigen organisatie van groot belang. Betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling en een kritische houding zijn waarden die gestimuleerd worden bij onze medewerkers.

Ad Hofstede, directeur Erasmus Academie

E-mailadres
Telefoon
+31 (0)10 4082090
Kamer
M6-15
Ruimte
Van der Goot | Building
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Ik ga graag met u in gesprek