Erasmus Academie: Missie, Visie & Strategie

Brug tussen wetenschap, werk en samenleving
Impact staat centraal in nieuwe strategie

Onderwijs is een onmisbare voorwaarde voor onze samenleving. Onze economie is ervan afhankelijk, maar ook onze sociale en politieke waarden en instituties. Dat wordt steeds duidelijker.

Onderwijs is daarom meer dan leren alleen. Onderwijs is er ook om te activeren en uit te dagen. Onderwijs inspireert en innoveert. Onderwijs leert mensen kritisch nadenken. Jong en oud!

Daarom kiest Erasmus Academie voor leven lang leren:

 • voor professionals die wetenschappelijke theorie met hun werk praktijk willen verbinden;
 • voor iedereen die wil leren en vanuit interesse verdiepende cursussen op academisch niveau willen volgen;
 • voor bedrijven die trainingen met impact t willend bieden aan hun medewerkers.

Met als uiteindelijke doel impact door kenniscreatie en -toepassing.

Visie

In een wereld die zo snel verandert, is jezelf je leven lang blijven ontwikkelen, voor iedereen, geen luxe, maar noodzaak:

 • Het zorgt ervoor dat als je werkt, je permanent de kennis en vaardigheden bezit die je nodig hebt; 
 • Dat organisaties wendbaar en weerbaar zijn en blijven; 
 • Dat maatschappelijke samenhang gegarandeerd is; 
 • Dat je als individu grip houdt op een wereld die altijd in beweging is;
 • En dat je dit kunt doen op de tijd en plaats die jou het beste uitkomen. 

Missie

Erasmus Academie creëert maatschappelijke impact met onderwijs dat een brug is tussen wetenschap (universiteit), werkpraktijk (markt) en samenleving (sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen).

Met een veelzijdig, academisch onderwijsaanbod, gericht op professionele- en persoonlijke ontwikkeling (kennis, inzichten, vaardigheden), draagt Erasmus Academie bij aan economische en maatschappelijke vooruitgang en individuele groei, in Rotterdam en daarbuiten. 

Strategie

Om onze doelen te bereiken heeft Erasmus Academie ook een nieuwe strategie. Concrete stappen in 10 punten uiteengezet.

 1. Het meest in het oog springende is de omslag naar blended onderwijs. Mede door de coronacrisis hebben we deze stap nu versneld genomen. Blended onderwijs is een combinatie van fysiek onderwijs dat ondersteund wordt door een digitale leeromgeving (DLO) waar je extra literatuur, video’s, opdrachten en oefenvragen kunt vinden. Indien fysiekonderwijs niet mogelijk doen we het noodgedwongen online. Maar altijd met interactie tussen docent en cursisten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze stap didactisch ook een meerwaarde oplevert voor onze deelnemers. In de loop van het worden de meeste cursussen blended gemaakt.
 2. Voor onze docenten hebben we een ontwikkelingstraject in gang gezet om zich verder te bekwamen on online onderwijs. Online onderwijs geven is anders dan fysiek voor een klas staan. Omdat we dezelfde kwaliteit willen geven als bij ons klassikale onderwijs, zijn er nu speciale handleidingen en tools voor onze docenten. 
 3. We nemen afscheid van Hovo Rotterdam, het hoger onderwijs voor ouderen vanaf 50 jaar. Wij vinden dat toegang tot goed hoger onderwijs niet beperkt moet zijn door een leeftijdsgrens. Sowieso is de term ‘ouderen’ besmet. In plaats daarvan bieden we nu verdiepende cursussen voor alle leeftijden, vrij toegankelijk voor iedereen, een vooropleiding is (nog steeds) niet nodig. En natuurlijk zijn onze trouwe Hovo-cursisten ook hierbij van harte welkom!
 4. Inclusief en divers zijn belangrijke waarden voor ons. We willen met onze verdiepende cursussen een bredere groep bereiken dan alleen hoogopgeleide, witte Nederlanders. Hovo was ooit – 30 jaar geleden – opgericht als een soort tweedekansonderwijs, voor mensen die niet de mogelijkheid hadden om te gaan studeren. Maar Nederland is veranderd. Wij streven nu naar een meer divers publiek. 
 5. Om ook groepen te bereiken die anders niet in aanmerking komen met hoger onderwijs hebben we het Erasmus Academie Fondsopgericht. Juist in deze tijd is het belangrijk om onderwijs voor iedereen te steunen. Het fonds gaat straks cursisten die het cursusgeld niet kunnen betalen ondersteunen met een toelage of beurs. Dat geldt ook voor kleine zelfstandigen die bijvoorbeeld een dure opleiding voor professionals willen volgen. Uw donaties worden zeer op prijs gesteld.
 6. Een opleiding of cursus volgen bij Erasmus Academie betekent altijd nog tijd nemen voor verdieping. Maar wij streven naar meer, naar verbinding tussen toegankelijk academisch onderwijs en actuele, sociale en culturele vraagstukken. Vandaar onze nieuwe missie: onderwijs aanbieden dat een brug is tussen wetenschap, werk en samenleving. 
 7. De focus op leven lang leren sluit ook goed aan bij een van de nieuwe doelstellingen van de EUR. In de nieuwe strategie van de EUR staat maatschappelijke impact centraal. Dat geldt ook voor Erasmus Academie; ons onderwijs moet impactvol zijn. Voor organisaties, werkenden en niet-werkenden, van jong tot oud. Via een aanbod van gevarieerd en interdisciplinair, cursorisch onderwijs op academisch (Ba) niveau. Waarbij je kennis, inzichten en moderne vaardigheden aanbieden die activeren en inspireren, aanzetten tot innovatie en kritische reflectie. En die ook bijdragen aan modern burgerschap, toekomstgericht werken en wendbaar (publiek) ondernemerschap.
 8. Wij streven ernaar om een sociale onderneming te worden. Hoewel nog niet wettelijk gegrond, implementeren we reeds de belangrijkste voorwaarden om aangemerkt te worden als sociale onderneming. Bijvoorbeeld door het aangaan van een actieve dialoog met relevante stakeholders en een beperking van de uitkering van de winst (onder andere doordat winstgevende opleidingen intern verdiepende cursussen financieren).
 9. Verbinden betekent ook het actief aangaan van partnerschappen. Als Rotterdams universitair instituut zoeken wij naar waardevolle en duurzame samenwerking met lokale instituties en organisaties. Maar ook buiten de stad zijn we nu terwijl ik dit schrijf bezig relaties te leggen die de doelstelling van ons onderwijs en die van maatschappelijke impact dienen.
 10. Misschien minder duidelijk van buiten, maar intern wordt Erasmus Academie ontschot. De verschillende afdelingen Hovo en PAO (postacademisch onderwijs) zijn ontmanteld en worden meer geïntegreerd. We praten nu alleen over Cursussen en Opleidingen (voor professionals). Behalve administratief, geeft dit ook synergetisch voordeel. Bijvoorbeeld in interactieve online webinars op het raakvlak van actualiteit, wetenschap en samenleving die zowel voor professionals als anderen interessant zijn.

Ad Hofstede, directeur Erasmus Academie

E-mailadres
hofstede@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31 (0)10 4082090
Kamer
M6-15
Ruimte
Van der Goot
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Ik ga graag met u in gesprek

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen