Overheid in beweging

De overheid staat steeds meer onder druk en daarmee ook het beleid. Ingegeven door bezuinigingen maar ook maatschappelijke transities, is een fundamentele herbezinning op kerntaken van de overheid en de verwachtingen t.a.v. bijvoorbeeld zelfredzame burgers urgent. Wat doet de overheid wel en wat niet? En vooral ook: hoe (effectief) doet de overheid het?

Hoe gaat u om met de kritische burger?

In dat kader wordt de overheid ook meer en meer geconfronteerd met burgers die, al dan niet verenigd in nieuwe verbanden, steeds kritischer worden t.a.v. het functioneren van de overheid. Burgers beschikken daarnaast ook over meer mogelijkheden om zaken zelf grondig uit te zoeken en aan te pakken. Kortom de overheid en haar beleid liggen meer en meer onder een vergrootglas.

Heeft de overheid wel de juiste kennis?

Hier speelt in toenemende mate ook een kennisdeficit van de overheid een rol. Het spreekt voor zich dat zolang de overheid niet transparanter wordt over wat zij wel en niet kan regelen en wel en niet weet, de onvrede over het functioneren van die overheid alleen maar groeit en de legitimiteit ervan ter discussie komt te staan. Voor overheden is het belangrijk om met dit soort ontwikkelingen om te gaan, vaak ook in het licht van grote maatschappelijke vraagstukken zoals de financiële crisis, de welvaartsstaat die onder druk staat, klimaatverandering, duurzaamheidsambities en de verantwoordelijkheid voor zorgtaken.

Uw concrete casus als uitgangspunt

Erasmus Academie is daarin graag uw partner om gericht met een gespecialiseerde incompany opleiding u en uw collega's hierin te trainen en nieuwe inzichten en competenties te geven. Belangrijk voordeel hiervan is dat een concrete casus als uitgangspunt kan dienen voor de incompany opleiding. Hierdoor ontstaat er een directe relatie tussen de cursus en actueel beleid. Opleidingen die vallen onder dit thema zijn oa: Transitiemanagement en Beleidsanalyse.

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@erasmusacademie.nl.

Hoe wilt u dat wij contact opnemen?

Notities met gewicht

Een notitie voorbereiden. Ontwikkelingen op een rij zetten. Een plan schrijven. Het is in elke (semi) overheidsorganisatie dagelijkse praktijk. Maar hoe krijgt uw beleidsnotitie de juiste invloed? Begin met het managen van de opdracht, dan denken, ordenen, argumenteren en dan pas formuleren. Met het juiste instrumentarium krijgt u een beleidsnotitie met impact.

Volg de online Masterclass Beleidsnotities met Impact