Brug naar uw professionele netwerk
Maak tijd voor verdieping, maak tijd voor een leven lang leren

Welkom bij het Erasmus Academie Alumni Netwerk

Het Erasmus Academie Alumni Netwerk is bedoeld voor iedereen die bij Erasmus Academie een opleiding heeft gevolgd. Het biedt u kansen op levenslang leren, professionele ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing.

Erasmus Academie telt inmiddels meer dan 4500 alumni's uit verschillende sectoren binnen de overheid en de publieke sector. Wat wij graag met onze alumni willen delen is onze overtuiging dat onderwijs meer is dan leren alleen. Onderwijs inspireert en activeert, het leidt tot kritisch denken en innovaties. Voor Erasmus Academie en hopelijk ook voor u is dat 'tijd voor verdieping'

Erasmus Academie: Maak tijd voor Verdieping

Tijd voor verdieping