Advanced Student Anesthesiology Project (ASAP)

Anesthesiologie voor niet-anesthesiologen

Wil je meer weten van de anesthesiologie, maar heb je niet de ambitie om anesthesioloog te worden? Ongeveer 60% van alle ziekenhuisopnames betreft een chirurgische behandeling.
Veel artsen komen in hun beroepsuitoefening, vroeg of laat, direct of indirect, in aanraking met de anesthesiologie. Zo vallen bijvoorbeeld de bestrijding van (chronische) pijn en de preoperatieve screening ook onder de anesthesiologie.

Het extracurriculaire onderwijs van ASAP is bedoeld voor studenten geneeskunde vanaf jaar drie en met name coassistenten, die niet van plan zijn om anesthesioloog te worden en die niet de minor of het keuze-onderwijs Anesthesiologie en Intensive Care hebben gevolgd. Het onderwijs is bedoeld voor diegenen die meer anesthesiologische basiskennis willen opdoen voor hun toekomstige werkactiviteiten als coassistent en als arts.

In vier colleges van twee uur zal dr. M. Klimek van de afdeling anesthesiologie van het Erasmus MC verschillende onderwerpen behandelen. De cursus zal worden afgesloten met een kennistoets en bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een certificaat. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Sedatie en anesthesie
  • Systemische analgesie
  • Lokale anesthesie
  • Infuus- en vochtbeleid

ASAP start circa twee keer per jaar. Meer informatie over de data en inschrijving vind je op myEUR. Houd daarnaast SIN-Online, Facebook en berichten van de Co-raad in de gaten voor de inschrijving! 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen