Erasmus Students for Clinically Applied Practice and Endeavour (ESCAPE)

De extra-curriculaire cursus ESCAPE opgericht in samenwerking met de afdeling Huisartsengeneeskunde voor studenten die hun kennis over de basale geneeskunde willen verbreden. De cursus is niet alleen bedoeld voor huisartsen in spé, maar ook voor studenten met interesses in andere specialismen. Tijdens tien cursusavonden worden de verschillende basisvaardigheden van een arts behandeld. Tevens wordt er getracht de studenten een ruimer inzicht te geven in de werkzaamheden en dilemma's van een huisarts. De thema's van de cursusavonden variëren van 'koorts en luchtwegproblemen bij kinderen' tot 'palliatie en euthanasie'. De cursus wordt afgesloten met een toets en bij voldoende resultaat een certificaatuitreiking.

Vanaf september is het mogelijk om te solliciteren. Er zijn ongeveer 25 plekken beschikbaar, allen voor masterstudenten geneeskunde van het Erasmus MC.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen