Stichting STOLA

Stichting Studenten Tropengeneeskunde en Ontwikkelingslanden (Stichting STOLA) is een studentenorganisatie binnen het Erasmus MC die zich bezighoudt met tropengeneeskunde en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 

Het doel van STOLA is een bijdrage leveren ten behoeve van medische hulp in ontwikkelingslanden. Tegenwoordig is gezondheidszorg een zaak van internationale samenwerking en het uitwisselen van kennis tussen verschillende landen. Daarom is het nuttig medisch studenten al vroeg kennis te laten maken met de gezondheidszorg in een ander land en cultuur dan hun eigen.

Keuzeonderzoek en coschappen in het buitenland

De Going Abroad commissie van Stichting STOLA organiseert en begeleidt masteronderzoeken en coschappen in ontwikkelingslanden. Onderwerpen sluiten aan op gezondheidsproblemen in de regio, zodat het helpen van de plaatselijke bevolking centraal staat.

De rol van de stichting is afhankelijk van de persoonlijke behoefte van de desbetreffende student en varieert van het leggen van het eerste contact tot het ontfermen over visa en huisvesting. Stichting STOLA fungeert als aanspreekpunt en assisteert waar nodig. Daarnaast heeft de stichting persoonlijk contact met artsen en ziekenhuizen in ontwikkelingslanden, zodat studenten naar een betrouwbaar adres kunnen.

Tropencursus

Stichting STOLA organiseert twee keer per jaar de Tropencursus. De cursus geeft een beeld van ontwikkelingsproblematiek en -samenwerking op politiek, economisch en cultureel niveau. De cursus bestaat uit 9 lezingen en 1 workshop waarin diverse onderwerpen aan bod komen. Ter afsluiting schrijft elke deelnemer een essay over een zelfgekozen onderwerp binnen het kader van de cursus. 
Alle geneeskundestudenten aan het Erasmus MC kunnen zich inschrijven voor de Tropencursus. Het maximale aantal deelnemers is 35. Omdat er jaarlijks meer aanmeldingen wordt een selectie toegepast aan de hand van motivatiebrieven.

Overige commissies

Twee tot drie keer per jaar organiseert de STOLA Experience commissie een avond met lezingen en workshops over ontwikkelingssamenwerking en internationalisering. Daarnaast worden het hele jaar door projecten georganiseerd door de Charity commissie om geld op te halen voor een goed doel. De promotiecommissie van Stichting STOLA houdt zich bezig met de communicatie over en promotie van alle activiteiten.

Voor meer informatie kijk op onze website. Studenten die lid willen worden zijn van harte welkom om contact op te nemen via email of langs te komen in 't Hok. 

Contact

E-mailadres
stichtingstola@erasmusmc.nl
Kamer
Fg 2.17a (Onderwijscentrum)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen