Verplichte begeleiding

Studienormen

Om studenten een goede start met de studie te laten maken en om te voldoen aan de wettelijke eisen hieromtrent, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies van 45 studiepunten (EC) in het eerste jaar. Zie voor nadere informatie, de regels en de procedure in de brochure Bindend Studieadvies 2019-2020 en de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Planning Bindend Studieadvies Geneeskunde

In dit overzicht is uitgegaan van studenten die in collegejaar 2019-2020 voor het eerst zijn ingeschreven voor de studie geneeskunde. 

Datum

Wat?

Voor wie?

September 2019

Informatie BSa tijdens openingscollege studiejaar

Alle studenten.

September 2019 t/m juli 2020 

Vrijwillige begeleiding  ‘studie aanpak’

Alle studenten die hun studie aanpak willen herzien.

Januari 2020

Pre advies

Alle studenten

31 augustus 2020

Bindend Studieadvies

Alle studenten

Regels en uitzonderingen

Het uitbrengen van een negatief Bindend Studieadvies wordt uitgevoerd door de Examencommissie en gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonlijke omstandigheden, voor zover gemeld bij de studieadviseur en voorzien van bewijs, kunnen reden zijn om het uitbrengen van het Bindend Studieadvies met een jaar uit te stellen.