Verwijzingen

Naast de studiebegeleiding aangeboden door het Erasmus MC en de EUR, zijn er nog andere mogelijkheden voor begeleiding. Studenten kunnen hier naar verwezen worden door een studieadviseur. 

Mogelijke verwijzingen zijn: