Veelgestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over het coronavirus

Het Erasmus MC adviseert om alledaagse preventievemaatregelen uit te voeren om verspreiding van respiratoire virussen (virussen die infecties veroorzaken aan de luchtwegen) te helpen voorkomen. Deze maatregelen zijn:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep. In deze instructievideo van het RIVM wordt uitgelegd hoe je het beste je handen kunt wassen;
 • Bedek je mond en neus met een tissue, zakdoek of mouw bij hoesten of niezen (niet met je handen);
 • Was of desinfecteer je handen na hoesten of niezen;
 • Gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis als water en zeep niet beschikbaar zijn.

Er komt in het Erasmus MC een onafhankelijk steunpunt voor studenten waar zij met de Co-Raad Rotterdam en dr. Adriaan van ’t Spijker (consulent coassistent) kunnen sparren omtrent het starten, stoppen of continueren van hun vrijwilligerswerk. Dit kan via steunpuntvrijwilligerswerk@mfvr.nl. Wil je liever telefonisch overleggen, geef dan je nummer ook via dit e-mailadres door.

Allereerst: dank! We kunnen jullie hulp goed gebruiken. Er zijn hiervoor twee routes. Voor algemene vragen hierover kun je mailen naar studentenhulppool@mfvr.nl.

Als je in de afgelopen 14 dagen in een gebied bent geweest met besmettingen of je bent in aanraking geweest met een bewezen COVID-19-patiënt en je voelt je ziek met koorts, hoesten of ademhalingsproblemen, dan is het advies: 

 • Blijf thuis, reis niet als je ziek bent.
 • Zoek medische hulp. Voordat je naar een dokterspraktijk of meldkamer gaat, bel van tevoren en vertel over je recente reis en uw symptomen. 
 • Vermijd contact met anderen.
 • Bedek je mond en neus met een tissue of mouw (niet je handen) bij hoesten of niezen.
 • Was je handen na niezen of hoesten.
 • Gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis als water en zeep niet beschikbaar zijn.

Meer informatie van het RIVM.

De mondneusmaskers die worden gebruikt in het Erasmus MC voldoen aan alle eisen die landelijk worden gesteld aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De maskers worden patiëntgebonden gebruikt en worden na gebruik direct weggegooid. De maskers beschermen niet indien deze de gehele dag worden gedragen.

Het testen van SARS-CoV-2 gaat in overleg met de bedrijfsarts. Voor studenten is dit nu niet mogelijk.

Tot nu toe is er geen aanleiding om aan te nemen dat besmette personen zonder klachten voor verspreiding zorgen, dus ook niet in de thuissituatie. Wel word je gevraagd om dagelijks je temperatuur op te nemen en respiratoire klachten in de gaten te houden. Neem contact op met de GGD bij het ontwikkelen van koorts en/of andere symptomen. Het is zeker niet nodig om beschermingsmiddelen van het Erasmus MC (on)gevraagd mee naar huis te nemen. Die zijn thuis niet nodig, maar in het ziekenhuis wel.

Het is belangrijk om de algemene voorzorgsmaatregelen op te volgen. Daarmee voorkom je overdracht van micro-organismen, in dit specifieke geval van virussen. Dat betekent dat je het volgende doet:

 • Ik was mijn handen regelmatig;
 • Ik hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 
 • Ik gebruik papieren zakdoekjes en werp deze na gebruik weg;
 • Ik probeer zo min mogelijk aan het gezicht te zitten (ogen, mond, neus);
 • Ik pas altijd handhygiëne toe vóór ik iets eet of eten bereid (ook voor tussendoortjes).

Studenten kunnen voor advies contact opnemen met de Servicedesk van de EUR via 010-4088880 (optie 1) of via het contactformulier

 • Bel bij calamiteiten naar 010-4081100;
 • Bel bij internationale noodgevallen naar +31-640847882.

 • Publieksinformatienummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351;
 • RIVM: 030-2749111;
 • GGD Rotterdam-Rijnmond: 010-4438031.

 • Inhoudelijke studievragen kunnen studenten Geneeskunde stellen aan de coördinator van het desbetreffende studieonderdeel;
 • De studieadviseurs Geneeskunde zijn bereikbaar via studieadviseur.gnk@erasmusmc.nl;
 • Vragen over studie/stage in het buitenland in het kader van de opleiding Geneeskunde kunnen gemaild worden naar student.exchange@erasmusmc.nl
 • Studenten van de research masters of van Nanobiology, Klinische Technologie of Technical Medicine kunnen het beste contact opnemen met de opleidingen zelf en/of met de onderwijscoördinator.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen