Stand van zaken bachelor

Update ontwikkelingen binnen de bachelor Geneeskunde n.a.v. Coronavirus COVID-19 maatregelen (d.d. 7 augustus 2020):

WatToelichting
Alternatieve route (buitenom) vanaf de Westzeedijk naar COVID-testlocatieOm te voorkomen dat studenten met klachten door het ziekenhuis gaan lopen, is er een alternatieve route (buitenom) vanaf de Westzeedijk naar de testlocatie in Ba-012. Zie deze video voor een toelichting en lees hier meer over de testmogelijkheden in het Erasmus MC.
Testmogelijkheden in het Erasmus MC en professioneel gedragMet het oog op het snel oplopende aantal besmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond roepen wij alle studenten aan het Erasmus MC op zich tijdig te laten testen. Dit kan sinds vandaag ook (kosteloos!) in het Erasmus MC. Daarnaast doen wij een beroep op ieders professioneel gedrag in dezen. Lees hier meer over testmogelijkheden en consequenties bij risicovol gedrag.
Compensatieregeling premasterstudentenGezien de aanpassingen aan het onderwijs- en toetsprogramma door corona heeft de bacheloropleiding Geneeskunde een aantal regelingen in het Onderwijs en Examenreglement (OER) moeten wijzigen. Parallel hieraan heeft de opleiding kleine wijzigingen aangebracht in de regeling voor premasterstudenten (Artikel 10, OER2019-2020). Zie hier voor meer informatie.
Doorstroom- en compensatieregelingDe doorstroom- en compsenatieregeling naar volgende studiejaren is voor de bachelor Geneeskunde op een aantal punten aangepast. Deze wijzigingen zijn hier te vinden.
Regeling verdeling instroommomenten coschappenDe herziene regeling voor de verdeling van de instroommomenten in de coschappen is onlangs goedgekeurd door de GV en hier te vinden.
BachelorbuluitreikingDe bachelorbuluitreiking wordt traditiegetrouw gehouden op de laatste zaterdag van de maand oktober. Vanwege de beperkende maatregelen vanuit de overheid zullen we deze uitreiking naar verwachting dit najaar helaas niet kunnen houden. De Examencommissie Erasmus MC heeft besloten de diploma's aangetekend per post te versturen. Daarnaast zal de bachelorsectie van de EC een speciaal iets voorbereiden om deze "uitreiking" toch enige luister bij te zetten. Dit betreft overigens een voorlopig besluit. Als de situatie na de zomer wijzigt, kan dit besluit altijd worden heroverwogen. 
Mastervoorlichting (voor Ba3-studenten)De digitale mastervoorlichting en Q&A werd gehouden op 25 juni. Een overzicht van de gegeven presentaties en de opname is per e-mail verstuurd en tevens te vinden op SIN-Online.
Buitenlandse stagesBuitenlandse stages in het kader van de minor, masteronderzoek of coschappen zullen in ieder geval tot en met 31 december 2020 niet worden toegestaan. Dit geldt zowel voor inkomende als uitgaande stages in het Erasmus MC. Dit besluit is genomen met het oog op de onzekerheid in de komende periode: er is een grote kans op een tweede golf van besmettingen als het coronavirus opnieuw opvlamt in de herfst en de winter. Indien dit inderdaad het geval is, dienen studenten dan mogelijk opnieuw uit het buitenland te moeten worden teruggehaald of naar huis te worden gestuurd, met alle (financiële) consequenties van dien. Studenten die reeds een buitenlandse stages hadden georganiseerd en daarbij kosten hebben gemaakt, ontvangen nader bericht over eventuele financiële vergoedingen.
Regeling zachte knipDe regeling omtrent de 'zachte knip' voor Ba3- en premasterstudenten is inmiddels vastgesteld. Dit houdt in dat er versoepeld wordt omgegaan met de doorstroom vanuit de bachelor naar de master Geneeskunde. De volledige regeling is hier te vinden.

Uitstel Bindend StudieAdvies

Het Erasmus MC volgt de regeling zoals 24 maart jl. gecommuniceerd door de EUR. Voor de opleiding Geneeskunde geldt dat alle studenten gestart in studiejaar 2019-2020 (zonder persoonlijke omstandigheden status) nog de mogelijkheid hebben om te voldoen aan de BSA-norm, mits zij niet hun studie gestaakt hebben; niemand kan dan op basis van alleen de studievoortgang vóór de uitbraak van het coronavirus al een negatief bindend studieadvies toegekend krijgen.

Onderwijsprogramma op Canvas

De opleiding is druk bezig het onderwijsprogramma zo volledig mogelijk om te zetten naar online onderwijs. Over specifieke onderwijsonderdelen wordt via Canvas door de betrokken docent gecommuniceerd en wordt ook het onderwijsprogramma op Canvas geplaatst. Probeer je aan dit programma te houden om het leren zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Soms wordt Canvas al deels gevuld vóór de start van het betreffende onderwijs. Dit betekent niet dat dit onderwijs ook direct gevolgd moet worden; het is vaak nog incompleet omdat docenten hard bezig zijn online onderwijs te maken. Houd daarom vooral de berichtgeving vanuit de coördinator/docent in de gaten om te weten wat er van je verwacht wordt.

Rooster/planning

Zoals eerder aangegeven, is het online studiegroeprooster op Asklepios en My Timetables niet actueel. Volg daarom het onderwijsprogramma gepubliceerd op Canvas. Voor sommige lessen (zoals SW, KR, etc.) word je geacht op het aangegeven tijdstip digitaal aanwezig te zijn. In dit soort gevallen zal de opleiding er toch voor kunnen kiezen het originele rooster te gebruiken, aangezien ook docenten op dat moment al hun beschikbaarheid hebben aangegeven. Houd deze tijdstippen dus nog even gereserveerd in je agenda. Zodra duidelijk is welke lessen op deze manier (synchroon) aangeboden zullen worden, zal dit zo snel mogelijk via Canvas gecommuniceerd worden. 

Zomerperiode

Zoals eerder aangegeven zou het goed kunnen dat we de zomerperiode op een andere manier moeten invullen om afgelaste tentamens in te halen. Het zou kunnen dat we bijvoorbeeld een week langer nodig hebben voor het onderwijs/reguliere tentamens en dat de hertentamenperiode daardoor een week opschuift.

De opleiding probeert verlenging van de hertentamenperiode in juli, of een hertentamenweek vlak vóór de start van het nieuwe academische jaar 2020-2021 te voorkomen, maar we moeten deze optie openhouden om zoveel mogelijk studievertraging te beperken en te zorgen dat studenten toch hun jaar af kunnen ronden vóór zij met een nieuw jaar of opleiding starten.
 

De periode van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 21 augustus zal de opleiding in ieder geval niet gebruiken voor onderwijs of toetsing. Of we een langere periode onderwijsvrij kunnen inplannen, hangt o.a. af van de landelijke maatregelen.