Stand van zaken master

Zoals jullie inmiddels weten, mogen alle jaren van de master hervat worden. Via vele wegen ontvangen wij vragen van studenten omtrent het hervatten van het masteronderwijs. Wij waarderen jullie betrokkenheid en begrijpen de behoefte aan meer informatie. Wij zullen jullie middels wekelijkse updates op deze pagina bijpraten over de processen die op dit moment binnen de master lopen. Wij begrijpen dat dit wellicht niet per se alle informatie voor elke individuele student biedt, maar op dit moment kunnen wij nog niet meer delen. De informatievoorziening is later en minder specifiek dan dat jullie dit gewend zijn en ook later dan dat de opleiding dit graag zelf had gewild, maar dat heeft geheel te maken met de zeer complexe uitdaging waar de opleiding voor staat om het onderwijs zo goed en zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen en de maatregelen die zich per week verder ontwikkelen. Niet alles zal bovendien even soepel verlopen. Wij verzoeken je dan ook om het geduld dat is getoond de afgelopen weken nog vol te houden en de verschillende docenten, coördinatoren en andere afdelingen enigszins te sparen met vragen, zodat zij zich volledig kunnen richten op het hervatten van het onderwijs.

Update ontwikkelingen binnen de master Geneeskunde n.a.v. Coronavirus COVID-19 maatregelen (d.d. 4 augustus 2020):

WatToelichting
Testmogelijkheden in het Erasmus MC en professioneel gedragMet het oog op het snel oplopende aantal besmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond roepen wij alle studenten aan het Erasmus MC op zich tijdig te laten testen. Dit kan sinds vandaag ook (kosteloos!) in het Erasmus MC. Daarnaast doen wij een beroep op ieders professioneel gedrag in dezen. Lees hier meer over testmogelijkheden en consequenties bij risicovol gedrag.
ArtsenbuluitreikingDe artsenbuluitreikingen zullen worden herstart vanaf de maand oktober. De reguliere uitreiking wordt standaard gehouden op de laatste vrijdag van de maand (behalve in december, dan is het op vrijdag in de tweede of derde week van de maand). Op 8, 9 en 16 oktober worden tevens inhaalsessies georganiseerd voor kandidaten die in de periode maart t/m september 2020 hadden zullen deelnemen. Alle betrokken kandidaten zijn inmiddels voor hun sessie uitgenodigd. Vanwege de coronamaatregelen vindt de uitreiking overigens wel in aangepaste vorm plaats.
Regeling verdeling instroommomenten coschappenDe herziene regeling voor de verdeling van de instroommomenten in de coschappen is onlangs goedgekeurd door de GV en hier te vinden.
Oogheelkunde en vakanties

Door de COVID-crisis kon het coschap Oogheelkunde de afgelopen periode geen doorgang vinden. In plaats daarvan hebben wij een alternatief programma moeten organiseren, waarbij we er alles aan hebben gedaan om dit met zo min mogelijk studievertraging voor jullie te laten plaatsvinden. We hebben de oogartsen bereid gevonden om een extra week onderwijs te organiseren; dit betreft onderwijs dat anders dagelijks tijdens het coschap zou zijn aangeboden en dat essentieel is om de competenties voor Oogheelkunde te verwerven. E.e.a. is in de Coronatijd gecommuniceerd in de veronderstelling dat er geen vakanties konden worden geboekt naar het buitenland en dat we jullie van dienst zouden zijn om dit zo gecomprimeerd aan te bieden. Lees hier meer.

Buitenlandse stagesBuitenlandse stages in het kader van masteronderzoek of coschappen zullen in ieder geval tot en met 31 december 2020 niet worden toegestaan. Dit geldt zowel voor inkomende als uitgaande stages in het Erasmus MC. Dit besluit is genomen met het oog op de onzekerheid in de komende periode: er is een grote kans op een tweede golf van besmettingen als het coronavirus opnieuw opvlamt in de herfst en de winter. Indien dit inderdaad het geval is, dienen studenten dan mogelijk opnieuw uit het buitenland te moeten worden teruggehaald of naar huis te worden gestuurd, met alle (financiële) consequenties van dien. Studenten die reeds een buitenlandse stages hadden georganiseerd en daarbij kosten hebben gemaakt, ontvangen nader bericht over eventuele financiële vergoedingen.
Masteronderzoek op locatieStudenten mogen vanaf 15 juni a.s. weer op locatie masteronderzoek doen. Dit mag echter alleen in overleg met de begeleiders en binnen de regels en beperkingen die gelden voor de herstart van het onderzoek. Het bericht aan alle masterstudenten is hier te vinden.
Herstart masterVanuit het ministerie van OCW is inmiddels toestemming gegeven om alle jaren van de master te hervatten. Dit betekent dat per 25 mei a.s. masterstudenten hun onderwijs dan wel coschappen mogen herstarten.
Afstemming met affiliaties

Er vindt afstemming plaats met de verschillende affiliaties om zo veel mogelijk coschapplaatsen te scheppen voor de studenten met de eventuele benodigde huisvesting. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het realiseren van vervangende coschapplaatsen voor affiliaties waar studenten (nog) niet terecht kunnen. De indeling is de afgelopen week zoveel als mogelijk definitief gemaakt. We realiseren ons dat de keerzijde van de medaille is dat je laat hoort waar je vanaf 25 mei start.

Onderwijs dat niet online kanHet onderwijs dat niet online kan worden gegeven, is in kaart gebracht en er wordt nu gekeken hoe dit -- rekening houdend met de beperkingen die de COVID-19 maatregelen met zich meebrengen -- eventueel binnen het Erasmus MC toch kan worden gegeven, eventueel met aanpassingen.
RoosterHet rooster dat vasthangt aan deze complexe puzzel wordt op dit moment bekeken en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit waar mogelijk passend te maken voor studenten en docenten, wetende dat er rekening gehouden moet worden met complexe kaders omtrent bijvoorbeeld het zo veel mogelijk beperken van contact en reisbewegingen. We proberen het zo te roosteren dat studenten niet meer dan maximaal twee dagen per week naar het Erasmus MC hoeven te komen.