Testmogelijkheden in het Erasmus MC

Alle studenten die bij het Erasmus MC studeren kunnen zich bij de swab unit van het Erasmus MC laten testen als ze bij COVID-19 horende klachten hebben. Studenten die werkzaam zijn in het Erasmus MC konden dat al. De groep die wel studeert aan het Erasmus MC, maar niet werkt in het Erasmus MC wordt daar nu aan toegevoegd. Voor deze laatste groep geldt dat het testen door de swab unit wordt gedaan, maar dat het bron- en contactonderzoek zal worden gedaan door de GGD. Voor de groep die studeert én werkt in het Erasmus MC blijft de procedure ongewijzigd. Het voordeel van testen bij het Erasmus MC is dat je sneller terecht kunt en ook sneller de uitslag hoort. Er zijn bovendien géén kosten aan verbonden voor studenten. Door het snelle testen loop je bij een negatieve test (vrijwel) geen studievertraging op.

In het verlengde hiervan willen wij studenten er nogmaals op wijzen dat iedereen die binnen het Erasmus MC werkt of studeert een voorbeeldfunctie heeft. Studenten die zich bewust risicovol gedragen zullen daarom aangesproken worden op hun professioneel gedrag. Lees hieronder wanneer en hoe je getest kunt worden.

Looproute naar COVID-testlocatie Ba-012

Looproute vanaf de Westzeedijk naar COVID-testlocatie

Om te voorkomen dat studenten met klachten door het ziekenhuis gaan lopen, is er een alternatieve route (buitenom) vanaf de Westzeedijk naar de testlocatie in Ba-012 (zie video).

Medewerkers/studenten komen al voor een SARS-CoV-2 test in aanmerking als zij een van de bijbehorende COVID-symptomen hebben, zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, geur- en/of smaakverlies en natuurlijk bij koorts (temperatuur gemeten ≥38 C.).

Laat ook een aankomende vakantie geen reden zijn om je niet te laten testen!  
 

Voor het afnemen van een test kunnen medewerkers/studenten contact opnemen met het Callcenter COVID via 010-7042020 (ma t/m vrij 7.30-12.00 uur, za en zo 8.30-13.00 uur). De testlocatie is in Ba-012. Deze locatie is uitsluitend buitenom bereikbaar vanaf de Westzeedijk of via de Westzeedijkparkeergarage. Zie hier voor een plattegrond en route naar het Ba-gebouw en hier voor een video van de looproute vanaf de Westzeedijk. Let op: ga niet met klachten naar binnen in andere delen van het Erasmus MC en vermijd de Passage zoveel als mogelijk!

Medewerkers/studenten kunnen voor een coronatest terecht in de swab unit van maandag tot en met vrijdag terecht tussen 8.00-12.00 uur. In het weekend is de testlocatie open van 9.00-12.00 uur. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen