Richtlijnen infectiepreventie studenten

De Unit Infectiepreventie (UNIP) van het Erasmus MC heeft de richtlijnen aangepast wat betreft infectiepreventie voor studenten. Dit betreft richtlijnen voor studenten die niet werkzaam zijn in het Erasmus MC, maar daar wel onderwijs volgen en anderzijds richtlijnen voor studenten die wel werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg van het Erasmus MC (bij niet geïsoleerde patienten):

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen