Decentrale selectie 2021

Op 15 januari 2021 start de decentrale selectie voor studiejaar 2021-2022. Om hieraan deel te nemen dien je je vóór 15 januari 2021 om 23.59 uur te hebben aangemeld voor de opleiding Geneeskunde in Rotterdam via Studielink. Vervolgens ziet de decentrale selectie er als volgt uit (zie onderaan deze pagina een flyer met het tijdpad): 

Wanneer?Wat?

Week 3

Je ontvangt het deelnameformulier decentrale selectie van het Erasmus MC.

Uiterlijk 7 februari 2021 - 23.59 uur Het deelnameformulier moet binnen zijn bij het Erasmus MC, inclusief bijbehorende bewijsstukken, zoals diploma's, cijferlijsten en verklaring van onderscheidende vaardigheden
Week 9Je ontvangt een uitnodiging voor deelname aan de studievaardigheidstoetsen. Deze uitnodiging krijg je alleen als het deelnameformulier, inclusief bijlagen, vóór 7 februari 2021 - 23:59 uur ingevuld bij ons binnen is. Kandidaten die op basis van 6-vwo SE-cijfers én motivatie geselecteerd zijn, ontvangen een bevestiging van hun selectie in week 9.
Week 9

Je ontvangt een uitnodiging voor deelname aan de studievaardigheidstoetsen. Deze uitnodiging krijg je alleen als het deelnameformulier, inclusief bijlagen, vóór 7 februari 2021 - 23:59 uur ingevuld bij ons binnen is. Kandidaten die op basis van  SE-cijfers én motivatie geselecteerd zijn, ontvangen een bevestiging van hun selectie in week 9.

maart 2021De toetsen worden op 2 zaterdagen in maart afgenomen in Rotterdam*. Eén week voorafgaand aan jouw toetsdag kun je de colleges ter voorbereiding van de toetsen thuis via internet bekijken. NB:Indien in verband met Corona aangepaste maatregelen nodig zijn, zullen de toetsen digitaal worden afgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van online surveillance.
Uiterlijk 15 april 2021

Je krijgt je uitslag. De uitslag bestaat uit een rangnummer op basis van de behaalde scores. Iedere kandidaat die de toetsen heeft gemaakt, ontvangt van ons zijn/haar rangnummer.

Uiterlijk 15 juli 2021

Aanleveren bewijsstukken vooropleiding.

1 augustus 2021

Deadline aanvraag correctie selectiepoging in geval van zakken.

* Kandidaten die woonachtig zijn buiten Europa of minimaal drie maanden buiten Europa verblijven en die daarom niet in Rotterdam aanwezig kunnen zijn op de toetsdag, kunnen de toetsen online maken. Zie hier voor meer informatie. 

Aan de inhoud van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.