Decentrale selectie 2022

Op 15 januari 2022 start de decentrale selectie voor studiejaar 2022-2023. Om hieraan deel te nemen dien je je vóór 15 januari 2022 om 23.59 uur te hebben aangemeld voor de opleiding Geneeskunde in Rotterdam via Studielink. Vervolgens ziet de decentrale selectie er als volgt uit (zie onderaan deze pagina een flyer met het tijdpad): 

Wanneer?Wat?

Week 3

Je ontvangt het deelnameformulier decentrale selectie van het Erasmus MC.

Uiterlijk 6 februari 2022 - 23.59 uur Het deelnameformulier moet binnen zijn bij het Erasmus MC, inclusief bijbehorende bewijsstukken, zoals diploma's, cijferlijsten en verklaring van onderscheidende vaardigheden
Week 9

Je ontvangt een uitnodiging voor deelname aan de studievaardigheidstoetsen. Deze uitnodiging krijg je alleen als het deelnameformulier volledig en op tijd (vóór 6 februari 2022 - 23:59 uur) ingevuld bij ons binnen is. Kandidaten die op basis van  SE-cijfers én motivatie geselecteerd zijn, ontvangen een bevestiging van hun selectie in week 9.

maart 2022De toetsen worden op een zaterdag in maart afgenomen in Rotterdam*. Eén week voorafgaand aan jouw toetsdag kun je de colleges ter voorbereiding van de toetsen thuis via internet bekijken. NB:Indien in verband met Corona aangepaste maatregelen nodig zijn, kunnende toetsen digitaal worden afgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van online surveillance.
Uiterlijk 15 april 2022

Je krijgt je uitslag. De uitslag bestaat uit een rangnummer op basis van de behaalde scores. Iedere kandidaat die de toetsen heeft gemaakt, ontvangt via Studielink zijn/haar rangnummer. De individuele scores ontvang je in week 16 van ons.

Uiterlijk 15 juli 2022

Aanleveren bewijsstukken vooropleiding.

1 augustus 2022

Deadline aanvraag correctie selectiepoging in geval van zakken.

* Kandidaten die woonachtig zijn buiten Europa of minimaal drie maanden buiten Europa verblijven en die daarom niet in Rotterdam aanwezig kunnen zijn op de toetsdag, kunnen de toetsen online maken. Zie hier voor meer informatie. 

Aan de inhoud van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen