Praktische informatie

Het aantal plaatsen in de opleidingen Geneeskunde in Nederland is beperkt. Landelijk mogen de faculteiten ongeveer 3000 studenten per studiejaar toelaten. In het Erasmus MC zijn 410 plaatsen beschikbaar. Deze Rotterdamse plaatsen worden toegewezen via decentrale selectie.

Je kunt meedoen aan de decentrale selectie als je voldoet aan de landelijke, wettelijke eisen gesteld aan de vooropleiding voor toelating tot de opleiding Geneeskunde, of verwacht daar op tijd (uiterlijk 15 juli 2022) aan te zullen voldoen. Meer informatie is te vinden op deze website.

Voldoe je aan deze eisen, meld je dan uiterlijk 15 januari 2022 aan bij Studielink voor de decentrale selectieprocedure van de Rotterdamse opleiding Geneeskunde.

In de week na de inschrijfdeadline van 15 januari 2022 ontvang je van de faculteit het deelnameformulier voor de decentrale selectie. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 6 februari 2022 23:59 uur bij ons binnen zijn.

Let op: aan de decentrale selectie van het Erasmus MC kun je slechts één keer deelnemen.

Er zijn voor jou, als kandidaat van de decentrale selectie, twee routes die je kunt bewandelen. Afhankelijk van de route (A of B) wordt naar een aantal criteria gekeken. Welke route je kunt nemen, wordt bepaald door je vooropleiding. 

Uitsluitend toegankelijk voor eindexamenkandidaten vwo die in mei van het deelnamejaar voor de eerste keer meedoen aan het volledig centraal schriftelijk vwo eindexamen in het profiel Natuur en Gezondheid plus natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek plus biologie, én die niet eerder hebben deelgenomen aan de selectieprocedure in Rotterdam.

Kandidaten die route A volgen worden beoordeeld op drie criteria:

 • het deelnameformulier waarop onderscheidende vaardigheden en motivatie worden aangegeven;
 • SE-cijfers van 14 januari 2022 voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie (als je in één van deze vakken reeds eindexamen hebt gedaan, kijken wij naar het eindexamencijfer) (lees hier hoe je in aanmerking komt voor directe selectie);
 • toetsen.

Je doorloopt de decentrale selectie via route B indien je niet voldoet aan de eisen van route A. Dit is bijvoorbeeld het geval als je:

 • een buitenlandse vooropleiding volgt of hebt gevolgd;
 • een andere Nederlandse vooropleiding volgt of hebt gevolgd;
 • geen SE-cijfers van 14 januari 2022 voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde én biologie kunt aanleveren
 • al in het bezit bent van een vwo-diploma met het juiste profiel.

Kandidaten die route B volgen worden beoordeeld op twee criteria:

 • het deelnameformulier waarop onderscheidende vaardigheden en motivatie worden aangegeven;
 • toetsen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen