Deelnameformulier

Vul het deelnameformulier zo volledig mogelijk in en laat zien waarom wij jou moeten selecteren. Op het deelnameformulier geef je informatie over je vooropleiding (inclusief extra schoolprestaties) en je motivatie voor de opleiding Geneeskunde in Rotterdam. Daarnaast kun je aangeven wat jij de afgelopen tweeëneenhalf jaar voor onderscheidende vaardigheden naast je voltijdschool of -opleiding hebt ontwikkeld. Het gaat hierbij om onderscheidende vaardigheden die je middels aantoonbare activiteiten, waaruit jouw ambitie en volharding blijken, hebt ontwikkeld. Deze vaardigheden kunnen je helpen bij je studie Geneeskunde in Rotterdam of het latere werk als arts.

Voorbeelden van geschikte activiteiten zijn:

  • werkervaring in de gezondheidszorg (maar ook andere sectoren kunnen relevant zijn); 
  • inzet voor humanitaire hulpverlening of vrijwilligerswerk;
  • voorzitter of penningmeester van het leerlingenbestuur, (hoofd-)redacteur van de schoolkrant;
  • bijzondere prestatie op het gebied van wetenschap, kunst, literatuur of topsport. Topsportactiviteiten worden beoordeeld door Erasmus Topsport. Zie de website voor meer informatie, de voorwaarden en de vereiste bewijsstukken (NB: je dient als kandidaat zelf voor het vereiste bewijsmateriaal te zorgen).

Het ontwikkelen van vaardigheden kost tijd. We zijn dus op zoek naar activiteiten waarmee een substantiële tijdsinvestering gemoeid ging en waarbij je zelf actief aan de slag bent gegaan. Je krijgt geen score voor een aantal dagen meelopen in de verpleging/verzorging of meekijken met een huisarts of specialist in het ziekenhuis. De activiteit moet ook onderscheidend zijn. Voorbeelden van niet onderscheidende activiteiten zijn oppassen of het behalen van een EHBO-diploma, zelf sporten niet behorend tot de categorie topsport en hobbymatig/recreatief muziek maken. Je mag maximaal drie activiteiten vermelden op je deelnameformulier. Deze activiteiten moet je voorzien van bewijsmateriaal. Zonder bewijsstukken kunnen de activiteiten niet beoordeeld worden en tellen ze dus niet mee. Ook informatie en/of bewijsstukken die worden nagestuurd of te laat binnen komen, worden niet meer meegenomen in de beoordeling. In de handleiding die je ontvangt bij je deelnameformulier staat precies beschreven welke bewijsstukken wij van je nodig hebben.