6-vwo SE-cijfers (route A)

Bij de beoordeling van de decentrale selectie gebruiken we het rekenkundig gemiddelde van SE-cijfers uit 6-vwo voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Hierbij maken we (in plaats van een 5-vwo eindrapportcijferlijst) gebruik van de gemiddelde SE-cijfers uit 6-vwo tot en met 15 januari 2021, per vak op 1 decimaal. 

Directe selectie

Kandidaten die gemiddeld gelijk aan of hoger scoren dan een 8.00 voor de 6-vwo SE-cijfers van bovengenoemde vakken samen (dus niet voor ieder vak apart) én die voldoende scoren op het onderdeel motivatie op het deelnameformulier worden direct geselecteerd voor de opleiding Geneeskunde: deze kandidaten hoeven geen toetsen te maken.

Directe selectie met buitenlandse vooropleiding

Ook voor kandidaten die een buitenlandse vooropleiding volgen én in het jaar van deelname aan de decentrale selectie meedoen aan het afsluitend examen beoordelen we de cijfers. Neem hiervoor contact met ons op via decentraleselectie@erasmusmc.nl.

N.B. Niet eerder dan week 9 worden uitspraken gedaan over eventuele directe selectie.