Selectie

Aan de hand van de drie selectiecriteria criteria krijgt iedere kandidaat die heeft deelgenomen aan de toetsen een rangnummer. Je rangnummer wordt bepaald door de gemiddelde z-score* die je krijgt op de criteria. Als je deelneemt via route A berekenen we je gemiddelde z-score over drie z-scores (6-vwo cijfers, deelnameformulier en toetsen), bij deelname via route B berekenen we je gemiddelde z-score over twee z-scores (deelnameformulier en toetsen).

Kandidaten die het beste scoren op de genoemde criteria en daarmee het beste voldoen aan het profiel van een Rotterdamse Geneeskundestudent, worden geselecteerd voor de opleiding. De laagste rangnummers worden vergeven aan kandidaten die direct zijn geselecteerd op een 8.00 of hoger voor de zes genoemde vakken voor hun SE-cijfers uit 6-vwo van 15 januari 2021 en een voldoende motivatie.

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat onze selectieprocedure, die inmiddels nationaal veel navolging heeft gevonden, werkt. We houden ons daarom aan de beschreven selectiecriteria. Het kan zijn dat je niet wordt geselecteerd op basis van deze criteria. Realiseer je goed dat dit niet betekent dat je niet geschikt zou zijn om een goede arts of wetenschapper te worden. Het betekent alleen dat jij volgens het Erasmus MC niet de beste match hebt met de opleiding Geneeskunde in Rotterdam. 

Via Studielink ontvang je je rangnummer. Afhankelijk van je rangnummer kun je een plaats aangeboden krijgen. Indien je een plaats aangeboden krijgt en deze hebt geaccepteerd, dien je nog te voldoen aan de voorwaarden van de onderwijsinstelling. Voldoe je aan alle voorwaarden dan kun je definitief deelnemen aan de opleiding Geneeskunde in Rotterdam.

*De berekening van de z-score
Een z-score wordt berekend aan de hand van de ruwe score (x) op een variabele van een onderzoekseenheid en het gemiddelde (xgem) en de standaarddeviatie (sd) (van alle onderzoekseenheden) op die variabele volgens z = (x- xgem) / sd.
Een z-score is het aantal standaarddeviaties dat een score van het gemiddelde afligt. Een variabele die omgezet is naar z-scores heeft altijd een rekenkundig gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van 1. Z-scores van verschillende variabelen zijn dan ook direct met elkaar vergelijkbaar.