Toetsen

Met de toetsen testen we de studievaardigheden die nodig zijn om beter dan gemiddeld te presteren voor de studie Geneeskunde. De toetsperiode start met online bekijken van twee colleges over een medisch onderwerp. Daarna worden de toetsen afgenomen. Let wel; alleen kandidaten die hun deelnameformulier volledig, inclusief bewijsmateriaal, op tijd hebben ingeleverd worden uitgenodigd voor de toetsen.

Op twee zaterdagen in maart 2021 (precieze data zijn nog niet bekend) nemen we de toetsen af in Rotterdam. Indien er in verband met Corona aangepaste maatregelen moeten worden genomen, zullen de toetsen digitaal worden afgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van online surveillance.

Kandidaten die woonachtig zijn buiten Europa of minimaal drie maanden buiten Europa verblijven en die daarom niet in Rotterdam aanwezig kunnen zijn op de toetsdag indien de toetsen aldaar fysiek worden afgenomen, kunnen de toetsen online maken. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • De kandidaat heeft het woonadres buiten Europa of verblijft aantoonbaar minimaal drie maanden buiten Europa ten tijde van de toetsdag;
 • Online deelname aan de toetsen is voor eigen risico van de kandidaat;
 • De kandidaat gaat schriftelijk akkoord met de privacy voorwaarden voor online deelname;
 • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de (technische) vereisten, zoals een computer met een goede en stabiele internetverbinding en een webcam;
 • De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk, doch uiterlijk 5 februari 2021, voor online deelname aan de toetsen aan door een e-mail te sturen naar decentraleselectie@erasmusmc.nl met daarin de volgende gegevens:
  • volledige naam;
  • studentnummer en reden verblijf buiten Europa;
  • en een bewijs (bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling).

De kandidaat ontvangt na aanmelding een e-mail met aanvullende informatie. De kandidaat beslist op basis van deze informatie over online deelname aan de toetsen of deelname op locatie, EUR Campus Woudestein in Rotterdam. De deadline voor het retourneren van het aanmeldingsformulier voor online deelname is 10 februari 2021. Online deelname aan de toetsen is uitsluitend mogelijk op de reguliere toetsdag (21 maart 2020). Wegens eventueel tijdsverschil is het mogelijk dat de afname van de toetsen op een voor de kandidaat ongunstig tijdstip valt.